Tiyatro

Uygulama


Sayfa:
Özgür Eren - 
19.06.2007
0 Haziran 2007 Pazar günü BGST'li tiyatroculara, Milton Ehre'nin Gogol'ün "Müfettiş" oyununun mizahi yapısı üzerine yazdığı bir makalenin aktarımı yapıldı. Kabaca üç bölümden oluşan makalede şu vurgu noktaları üzerinde duruluyordu:
Ömer Özdinç - 
24.01.2007
BGST içinde 10 Aralık 2006 tarihinde uygulanan Fiziksel Aksiyondan Olay Örgüsüne Atölyesi'nin ardından bir takım değerlendirmeler yapılmış ve gelecek döneme "Kolektif Oyunlaştırma" başlığıyla girilme kararı alınmıştı. Ancak atölyenin kavramsal arka plan analizinin yeniden ele alınmasıyla formüle edilecek olan kolektif oyunlaştırma çalışmasına dair yöntem arayışı bir süre daha devam edecek gibi görünüyordu.
İlker Aslan - 
11.01.2007
10 Aralık 2006 tarihinde, BGST içinde sunumunu ve uygulamasını yaptığımız atölye çalışması sonrasında, bu çalışmaya dair bir takım geri bildirimler ve bazı yazılı değerlendirmeler oldu. Bu metin, hem bu değerlendirme ve geri bildirimlerden nasıl faydalanılabileceğine dair bir öneri oluşturmak hem de bazı yanıtsız kalmış soruları yanıtlamak adına kaleme alınmıştır.
Didem Karanfil, Sezin Gündoğan - 
01.01.2007
Tiyatro Boğaziçi  - 
10.12.2006
2006 Sonbahar döneminde Tiyatro Boğaziçi’nde yürütülen çalışmaların bir atölye formunda toparlanması amaçlanıyordu. Bu yazının içeriği şimdiye kadar yapılan atölye çalışmalarında çıkan sonuçlardan oluşmaktadır.Yazıda bahsi geçen kavramların bazıları netleşmemiş ve bazı tartışmalar henüz sonlanmamıştır. 10 Aralık 2006 tarihinde BGST içinde yapılan uygulama çalışmasında oluşan tartışma noktaları ve bu tartışmalardan çıkan sonuçlar değerlendirilip ele alındıktan sonra yazı güncellenecektir.
Tuğçe Çuhadaroğlu, Sezin Gündoğan, Özlem Pehlivaner, Hilmi Atıl Ünal  - 
01.08.2006
2006 yılında, şimdiye kadar sahne tasarımının farklı alanlarında (kostüm, dekor-aksesuar, ışık) çalışmış Tiyatro Boğaziçi üyeleri olarak, genelde deneyimlerimizden ve BGST’nin temel gösteri sanatları ve tiyatro anlayışından yola çıkarak yürüttüğümüz bu çalışmaların tiyatro tarihindeki yeri ve teorik arka planına dair bir araştırma içine girme ihtiyacı hissettik. Bu doğrultuda başlattığımız çalışmanın ilk aşaması olarak, sahne tasarımının ve güzel sanatların tarihsel gelişimine ilişkin bilgi edinmeye yönelik bir araştırma yürüttük. Çalışmamızın ikinci aşamasında sahne tasarımının 19. yüzyıl sonundan günümüze kadar geçirdiği aşamaları detaylandırmayı planlıyoruz.
Tiyatro Boğaziçi - 
01.01.2006
Tiyatro Boğaziçi'nde yeniden ele alınmaya başlanan Fiziksel Aksiyonlar Atölyesinin 23 Temmuz 2006 ve 30 Temmuz 2006 tarihli serbest aksiyon çalışmalarının ardından 6 Ağustos 2006 ve 20 Ağustos 2006 tarihlerinde atölye çalışmasının ikinci çalışma başlığı olan fiziksel aksiyon çalışmasına geçildi. Bu çalışmada amaç oyuncuların seçilen fiziksel aksiyon cümlelerini belirli bir verili duruma uygun şekilde tasarlayarak icra etmelerini sağlamaktı.
Tiyatro Boğaziçi - 
01.01.2006
2004 yılında fiziksel aksiyon çalışmalarına teorik ve pratik bir derinlik kazandıracak bir çerçeve oluşturma girişimi ile TB içerisinde Fiziksel Aksiyonlar Atölyesi çalışması düzenlenmişti. Bu çalışma Stanislavski'nin fiziksel aksiyonlar yöntemini Brecht'in toplumsal dramaturjiyi merkeze alan bakışıyla yeniden ele almayı hedefliyordu. 2006 Temmuz ayına gelindiğinde TB atölyenin geliştirilmeye açık olan yönlerinin tartışılmaya başlanması amacıyla bir eğitim araştırma çerçevesi üzerinden Fiziksel Aksiyonlar Atölyesinin yeniden ele alınmasına karar verildi.
Sevilay Saral, Özlem Pehlivaner - 
30.11.-0001
Sernaz Demirel - 
30.11.-0001
Beden artık günümüzde kalıplardan uzak, bağımsız olarak kendi özgün hareketinin arayışı içinde mekan ile olan ilişkisini sorgulamaya devam ediyor. Solo dans etmenin yalınlığının yanında farklı bedenler ile birlikte devinimler yaratmanın yollarını arıyor.
E-bülten

BGST Aylık Bülten'e abone olmak için isim ve e-posta adresinizi bırakınız.

Tomtom Mahallesi, Kaymakam Reşat Bey Sok. 9/1 Beyoğlu - İstanbul / 0212 251 19 21

iletisim@bgst.org

BGST web sitesinde yayımlanan yazılar/çeviriler BGST sitesindeki orijinal linki verilerek kaynak gösterilmek ve yazarının/çevireninin adı mutlaka belirtilmek kaydıyla, ayrıca bir izin almadan internet üzerinden elektronik ortamda kullanılabilir. Yazı ve çevirilerin basılı ortamda kullanımı için yazar/çevirenin izni gereklidir.