Tiyatro

Uygulama


Moliere Eğitim Araştırma Projesi: Vücut Çalışmaları

Bu yazı İlker Yasin Keskin, Aysel Yıldırım ve Bülent Sezgin’den oluşan Moliere Eğitim Araştırma grubunun  şu ana kadar oluşan  vücut çalışmaları içeriğinin bir bölümünün dökümüdür. Moliere oyunlarının sahne üzerinde iyi icra edilmiş stilize oyunculuklar talep etmesi nedeniyle çalışmalar stilizasyon ve akrobasi başlığı üzerinden ilerletildi. Farklı stilizasyon olanakları ve ilkeleri ortaya koyduğu düşünülerek pantomim sanatından faydalanılmaya çalışıldı. Aşağıda çalışmaların stilizasyona ve mime ait bölümünü tanıtıcı ve uygulanan hareket serilerini anlatan bir yazı yer almaktadır. Grup, yeni hareket serileri oluşturdukça bunları web sitesinden paylaşmaya devam edecektir. 

Mim ve Stilizasyon Çalışmaları


Giriş

İçerik dökümünü sıralamadan önce şunları belirtmek gereklidir.

 • Stilizasyona dair derinlikli bir formülasyona gidilmemiştir. Aşağıdaki denemeler oyuncuların BÜO yıllarında edindikleri stilizasyon deneyimlerinin toparlanması ve hatırlanması girişimidir. Stilize oyunculuğa dair daha net formülize edilmiş bir çalışma uzun erimli bir araştırma sonucu ortaya konabilir. Aşağıdaki denemeler bu yönde atılmış bir adımdır.

 • Hareketlerin bir çoğu doğrudan pandomim sanatına ait iken bazıları ise daha farklı stilizasyon  denemelerine aittir.

 • Çalışmalar esnasında aşağıdaki hareket serileri çıkartılmıştır. Mim hareketleri önce teknik olarak daha sonra da belirli bir aksiyonu oluşturacak verili durumlar içerisinde icra edilmiştir. Örneğin, temel mim hareketlerinden merdiven çıkma çalışılacaksa, bu hareket önce aksiyonsuz bir şekilde icra edilir. Yanılsamayı yaratacak asgari fiziksel hareketler neler ise onların keşfedilmesine çalışılır. Daha sonramerdiven çıkma eylemi, “yukarıdan gürültü gelir, gürültünün kaynağını merak ettiği için yukarı çıkar” verili durumu içerisinde icra edilir.

 • Aşağıdaki hareket serilerinin hepsi aynı çalışma içerisinde uygulanmamıştır. Çalışmanın içeriği o gün hangi mim hareketi veya stilizasyon örneği üzerinde durulacaksa ona göre ayarlanmıştır. Buna göre, her çalışmada hareketler belirli bir mantık içerisinde sıralanır. Temel eklem yerlerini ve omurgayı esnetecek hareketler ilk sıralara alınır. Örneğin, temel mim hareketlerinden beden parçalama, çalışmanın başlarına konuldu. Böylelikle omurgalar daha sonra icra edilecek görece komplike hareket serileri için hazırlanmış oldu. Aşağıda bu sıraya riayet edilerek hareketler not edilmiştir.

 • Pandomim hareketlerinde mükemmeliyet veya ideal olanı yakalamaya çalışmaktan ziyade yanılsamayı yaratacak asgari ilkelerin keşfine çalışılmıştır. Bu noktada BÜO yıllarında kazanılmış birikimlerden de faydalanıldığını belirtmek gerekir.

 • Pandomim sanatının hareket geleneği içerisinde doğrudan yer almayan hareket serileri üzerinde de çalışılmıştır. Ancak bu örneklerin bir kısmında da, karşıtlık, parçalama, eşit düzende akıcılık gibi pandomim ilkelerinden faydalanılmıştır.

 • Örnekleri not ederken, elden geldiğince ayrıntılı açıklamalara yer verildi ve gerektiğinde fotoğraf ve çizimlerle anlatımlar desteklenmeye çalışıldı. Elbette ki fotoğraflar hareketin ideal pozisyonunu anlatmak için konulmadı. Oyuncular bahsi geçen çalışmaları farklı tekniklerle ve buluşlarla icra etme özgürlüğüne sahiptirler. Ancak yeni hareketlerin gerektirdiği bölgeleri önceden ısıtmaya özen gösterilmesi gerekir. Tiyatral çalışma uğruna insanların bedenlerini kör gözüne riske atması manasız bir tutumdur. Kalabalık bir kadroda yeni denemeler ön hazırlık çalışması ile dar bir grup tarafından denenmelidir.

Mim ve Stilizasyon Çalışması Örnekleri
Ön Isınma

 • İlk beş dakikalık bölümde bazı esneme ve germe hareketleri ile çalışmaya hazırlanılır. Bu kısımda temel yoga hareketlerinden faydalanılır. Oyuncular bu hareketler sayesinde  bedenlerini gündelik aksiyondan -hantallık, yorgunluk, gerginlik vs.-  kurtarırlar. Özetle burada temel esneme ilkelerinden ödün vermeden beden esnetilir.{{dipnot1}}

Eklemlerin Isıtılması

 • Eğilme: Omurga öne, sağa ve sola doğru bükülür. Ayaklar olduğu yerden ayrılmaz. Tabanlar yere güvenli basar. Ritim, oyuncunun omurlarını tek tek düzleştirdiğini veya büktüğünü hissetmesine olanak verecek ayardadır.

  Verili durum: Tüm beden, yüksek sıcaklıkta eriyen bir metal olarak hayal edilir.

  Verili durum: Oyuncunun önünde duvar vardır. Duvara değmeden aşağı eğilir. Burada oyuncu torsosunu da içeri alarak yere eğilmeye çalışır. Dizler kırıktır.

  Verili durum: Dar bir kutunun içerisinde hapis kalan birisi yerdeki teli alıp kutunun tepesindeki kilidi açmaya çalışır.


 • Parçalama: Beden, baş, boyun, göğüs kafesi-torso, bel ve kalça olarak bölümlendirilir. Bölümlendirmeler yandaki resimden bakılarak daha iyi anlaşılabilir. İlk önce bu bölümlerin uzamının başladığı ve bittiği noktalar keşfedilir. Sonrasında bu bölümleri gösterecek duraklamalarla beden öne, sağa ve sola bükülür. Arkaya doğru kıvrılmada belin hassas bir bölge olması nedeniyle beden torsoya kadar kıvrılır.

  Verili durum: Oyuncu kendisini kukla olarak hayal eder. Önce kollar dirseklerden iple çekiliyormuş gibi göğüs kafesi hizasına kadar kaldırılır. Hareket boyunca kol ve beden arasındaki açı düşürülebilir. Burada bölümler arası geçişteki noktalamalar yine net bir şekilde gösterilir. Bir önceki eğilmeden farklılık şuradadır: Noktalamalar kuklayı çağrıştıracak şekilde hafif sarsıntılarla icra edilir. Yüzde basit bir aksiyonu gösteren mask sabitlenebilir.

  Verili durum: Oyuncu kendisini robot olarak hayal eder. Tüm bölümleri keskin ve net bir şekilde noktalar. Yüzde donuk bir aksiyonu gösteren mask sabitlenebilir.

 • Sisphos: Burada oyuncu baş, boyun, göğüs kafesi-torso, bel ve kalça olarak bedenini bölümlendirmeye devam eder. Başlangıç pozisyonu bükülmenin olduğu noktadır. Hareket akışı şöyledir: Baş çok ağırmışçasına kaldırılır. Baş normal pozisyonuna vardığında daha fazla orada tutulamaz ve ağırlığına dayanılamıyormuş gibi serbest bırakılır. Baş kısmının bittiği noktada hareket sonlandırılır. Hareket diğer bükülme noktalarından başlanarak devam ettirilir. Not: Göğüs kafesiyle birlikte omuzlar da hareket serisine eklenir. Kısaca hareket akışındaki anlam şöyledir: Ağırlığı kaldırmaya çalışma, dayanamama ve ağırlığa yenilme.

  Verili durum: İki yorgun boksör birbirlerine tokat atmaya çalışırlar ancak ikisinde de takat kalmamıştır. Kollar harekete eklemlenebilir.

  Verili durum: Sarhoş adam ayılmaya çalışır, ayılamaz.

  Verili durum: Sabah uyanmaya çalışır, uyanamaz.

 • Bitkinin ışığa yönelmesi {{dipnot2}} : Oyuncu bedenini bir bitki olarak hayal eder ve ışık kaynağına yönelir. Başlangıçta oyuncular yere çömelmiş, dizlerinin üstüne kapanmıştır.  Sekiz sayılık bir ritimde oyuncu önce tabanları üzerinde doğrulur. Ritmin son sayılarında parmak ucuna çıkılır ve ışığın belirlendiği noktaya doğru tüm beden maksimum derecede uzatılmaya çalışılır. Hareket esnasında eller yavaş yavaş açılır. Son noktada avuç içleri ışık kaynağına doğru döndürülür ve tüm parmaklar gergin bir şekilde uzatılır. Işık kaynağının (sağda, solda, önde ve arka-sağda, arka-solda olmak üzere) yerleri değiştirilerek oyuncu farklı doğrultulara uzanarak bedeninin farklı bölümlerini esnetir ve gerer.

  Verili durum: Işığa yönelme verili durumu oyuncunun olduğu yerde dönerek doğrulmasıyla gerçekleşir. Başlangıç pozisyonu aşağıdaki gibidir. Ayaklardan birinin parmak uçları yere basarken diğerinin dış kısmı yerle temas halindedir. İlk önce parmak uçları yere basan ayağın kontrolünde dönmeye başlanır. Son aşamada ise eller önceki harekettekine benzer şekildedir. Aynı sayıda geri dönülerek ilk pozisyona varılır. Buradaki dönüş metodu yardımıyla bir çok aksiyon geçişi yapılabileceğinden iyi öğrenilmesi gereklidir. Örneğin bu dönüş ileride anlatılacak “ava giden avlanır” çalışmasında da kullanılır. Not: Bu çalışma öncesinde dizler kısa bir süre ısıtılmalıdır. • Uçma-Süzülme-Alçalma-Yükselme: Teknik çalışmada kollar ile dalga hareketini temsil etmeye çalışılır. Hareket esnasında dirsekler başlatıcı, eller ise takip edicidir. Hareket bir takla{{dipnot3}} başlar ve bir takla son bulur.

  Uçma: Teknik çalışmadan sonra kollar kuş kanadı olarak tasarlanır. Bir kaç kanat çırpışını havada süzülme takip eder. Süzülme kısmında kollar düşürülmeden hafif hafif dalgalanır.

  Yükselme: Bu kısımda oyuncu dizlerini büker ve parmak uçları üzerinde durur. Kanat çırpmayla birlikte oyuncu dizlerini düzelterek doğrulmaya başlar. Parmak uçlarındayken kanat çırpmaya devam edilir. Yükselmeye göre kanat çırpınışları büyütülüp, küçültülerek ve ritmi arttırılarak akort edilir.
  1.         Olanak: Kanat çırpınışları esnasında oyuncu bedenini sabit bir ritimle yükseltebilir.
  2.         Olanak: Kanat çırpınışları esnasında oyuncu bedenini ivmelenmeleri de gösterecek şekilde yükseltebilir.

  Alçalma: Alçalmayla ilk başlangıç pozisyonuna geri dönülür. Kanat çırpınışları büyütülüp, küçültülerek ve ritmi arttırılarak akort edilir.

Verili durum: Oyuncu kendisini bir martı olarak hayal eder. Vapur peşinde simit atanların peşine takılmıştır. Oyunculardan biri simit atan insanı canlandırabilir. Yükselme, süzülme, simit parçalarını havada kapma ve alçalma eylemleri ile hareket serisi tamamlanabilir. Not: Yemi havada kapma büyük ihtimalle boyun olanakları ile gösterilmeye çalışılacağından bu çalışma öncesi boyun esnetilerek çalışmaya hazırlanmalıdır.

Verili durum:  Oyuncu kendisini bir tür avcı kuş olarak tasarlar. El kullanımları martıdakinden belirgin bir şekilde farklı olmalıdır. Yükselme ve süzülmeyi takiben av aranır. Avın yeri netleştirildiğinde oraya doğru inildiği temsil edilir. Ayaklar pençe olarak tasarlanır ve tek ayakla (pençe olarak düşünülür) av yakalanır. Bu aşamadan sonra tek ayak üzerinde havalanarak uçma eylemine devam edilir.

Verili durum: Ava giden avlanır. Bu çalışmada bir önceki eylemlerin üzerine şu akış eklenir: Avı yakalayan hayvan yükselirken havada olan tek ayak yere konur. Parmak uçları üzerinde oyuncu olduğu yerde dönerek yere oturur. Bu hareketler esnasında kollardaki kanat hareketi giderek küçültülür. Yere oturulan anda eller ile kuş temsil edilir. Ellerdeki hareketten dürbünle gökyüzünü seyreden bir adamın temsiline geçilir. Adam tüfeği alır. Gök yüzüne ateş eder. Ters dönüşle ve kanat hareketleri ile avcı kuşun temsiline geri dönülür. Kuşun vurulduğu an temsil edilir. Kuşun yere düşüşü yine dönüş hareketi ile gösterilerek hareket serisi tamamlanır. • Pogo sopası:   Oyuncu pogo sopası adlı bir zıplama aletinin üzerinde durduğunu hayal eder. Alet yandaki gibidir. Ayak parmak uçları basamağın üzerinde durur vaziyette, eller ise tutma kolundadır. Oyuncu bu aletin zıplamasını parmak uçları yerden ayrılmadan yukarı doğru yükselip alçalarak göstermeye çalışır. Parmak uçlarında zıplarken bir yandan da torsosunu yukarı ön çapraza kaldırarak sıçrama eylemini göstermeye çalışır.

  Verili durum: Çok yükseğe sıçrama. Ortak ritimle hareket icra edildikten sonra oyuncu birden çok yükseğe sıçramış gibi yapar. Parmak uçları üzerinde torsosunu yukarı kaldırarak yükseldiğini gösterir. Bilek kasları daha fazla zorlanmadan çalışma bitirilir. Not: Bu egzersiz bilekleri ısıttığından çalışmanın ön bölümlerine alınabilir. Bir de bu çalışmanın sonunda baldırları esnetecek basit egzersizlerle baldırlar rahatlatılmalıdır.Buraya kadar oyuncular, bilek, diz, bel, torso, boyun, baş, kollar ve omurlardan oluşan  temel eklem yerlerini ısıtmışlardır./span>

Yürüme Stilizasyonları ve Pandomim Yürüyüşleri

Çeşitli yürüme stilizasyonlarına{{dipnot4}} ek olarak temel mim yürüyüş teknikleri bazı verili durumlar içerisinde icra edilir.

 • Klasik mim yürüyüşü: Teknik çalışma yapılır.

  Verili durum: Havalı genç biri olarak yürüme.

  Verili durum: Yaşlı birisi olarak yürüme.

  Verili durum: Genç ve havalı birisinin ritim içerisinde yaşlı birisine dönüşmesi ve tam tersi. Genç postüründe omurlar dik ve torso hafif dışa doğru kabarık iken yaşlıda tam tersidir. Omurlar C şeklinde, dizler ise kırıktır. Geçiş oyuncunun olduğu yerde kendi etrafında dönerek de icra edilebilir.

  Verili durum: Sokakta yürürken bir imdat sesi duyma. Burada oyuncu sesi duyduktan sonra hızlanarak yürür, olay yerine geldiğinde hızını yavaşlatır. Daha sonra olay yerinden sıvışmak için hızlanarak yürür. Amaç yürümeyi belirli bir aksiyon ve onun gerektirdiği ritim içerisinde icra etmektir. İkili veya üçlü olunursa oyuncular arasındaki etki tepki konusunda da çalışılabilir. Dramaturji sıvışma eylemi üzerinedir. Çalışmanın amacı mim yürüyüşünü çeşitli ritimler içerisinde icra etmek olduğundan oyunculardan bu dramaturjiye sadık kalmaları istenir. Oyuncular farklı bir dramaturji ortaya koyup farklı kurgular geliştirecekse bunu ritim çalışmasını zorlayacak bağlamda önermeleri gereklidir.

  Verili durum: Etraftakilere fors atarak yürüme-ağır çekim ile. Oyuncu klasik mim yürüyüşünü ağır çekim içerisinde icra eder. Boyun sarsıntıları, el ve kol kullanımları vs. ile ağır çekim etkisi güçlendirilir.

  Verili durum: Etraftakilere fors atarken yerdeki bir şeye takılıp düşme. Oyuncu normal bir ritim içerisinde yürür. Yürümenin belirli bir anında torsoyu öne çıkararak düşmeyi temsil eder. Belden üstündeki uzuvlarını kullanarak yere düşme sürecini gösterir. Öne doğru eğilirken, dengenin en son zorlandığı noktada ani bir hareketle gündelik ritme döner ve yüz üstü yere kapaklanır. Burada  düşme trüklerinden biri kullanılır.{{dipnot5}} Not: Burada el bilekleri kullanılacağından, bilekler önceden esneme ve germe hareketleri ile ısıtılmalıdır.

 • Dinamik mim yürüyüşü için ön hazırlık: Tek ayak üzerine çıkılır. Diz bel hizasına kaldırılır. Yere basan bacak tarafındaki kol zemine paralel olarak uzatılır. Diğeri zemine dik olarak yukarı doğru uzatılır. Burada parmak ucuna önce sekiz, sonra on, daha sonra on ikişer sayı inilir ve kalkılır. Sayılar bittikçe bacaklar değiştirilmelidir.

  Verili durum: Bileklerden bağlı olduğu tasarlanan bir iple sağ-sol yukarı çaprazlara çekilme.

 • Dinamik mim yürüyüşü: Teknik çalışma yapılır.{{dipnot6}}

Verili durum: Klasik mim yürüyüşündeki verili durumlar burada da uygulanabilir. Ancak bu hareket diğerine göre daha zor olduğundan aksiyon çalışmasında çeşitli problemler yaşanması ihtimali yüksektir.

 • Merdivenden inme ve merdivene çıkma: Teknik çalışma yapılır.

  Verili durum: Rutin bir iş yaparken, evin çatı katından bir gürültü gelir. Oyuncu olduğu yerden ayrılmadan tüm ev içerisindeki mekan değişimlerini seyirciye göstermeye çalışır. Yukarı çıkılır. Çatı katına girilir. Sesin kaynağı olan sorun ne ise ortadan kaldırılır. Merdivenden inerek rutin işe geri dönülür.

  Verili durum: Bir önceki verili durumda merdivenden inme eylemi sırasında (çatı kontrol edildikten sonra) ses tekrarlanır. Tekrar geri dönülür ve sorun ortadan kaldırılır. Ancak yine merdivenden inerken ses tekrar gelir. Ses tekrarı oyuncu korkudan donma aksiyonuna gelene kadar devam eder.

 • Halatla işkence: Dizler hafifçe kırılır. Başlangıç pozisyonu resimdeki gibidir. Omuz hizasından biraz uzağına tabanlar üzerine yerleşilir. Sırt düz ve diktir. Kollar yanlardan iplere tutunur. Burada oyuncu iplerin ucundakiler tarafından çekildiğini ve buna karşı koyduğunu hayal eder. Bir takla yana doğru torsodan atılım yapılır. Yana düz torso ve bel imkan verdiği ölçüde uzanıldıktan sonra hareket bir takla sonlandırılır. Bu sefer oyuncu ipi çektiğini düşünerek başlangıç pozisyonuna geri döner. Başın pozisyonu çekme ve çekilme esnasında değiştirilir. Sağ ve sola çekilme ile hareket icra edilir. 


  Daha sonra hareket yukarı ve aşağı doğru çekildiği düşünülerek devam ettirilir.

 • Balonla çalışma: Balon yardımıyla aşağıdaki verili durumlar icra edilerek pandomim sanatının ilkeleri keşfedilmeye çalışıldı. Balon kullanımındaki temel amaç el kullanımını balon yardımıyla sabitleyip bedenin diğer bölgeleri üzerine yoğunlaşmaktır.

  Verili durum: Yükselen balonla havada asılı kalma. Oyuncunun tek eliyle tuttuğu balon yükselir. Oyuncu tek eliyle balona asılı kalmış gibidir. Parmak ucuna çıkıldıkça ve bakışlarla desteklendikçe oyuncu havada seyahat ediyormuş izlenimi verebilir. Dikkat edilmesi gereken mim ilkesi, kollardaki gerginlik ve düzlük ile bedenin diğer bölümleri arasındaki (boyun, omuz ve torso) tezatlıktır. Bir süre balon yardımıyla havada seyahat edilebilir. Daha sonra balon alçalır. Oyuncu parmak uçlarından tabana iner.

  Verili durum: Oyuncu balonu aşağı çekmeye çalışır. Balon gelmez. 

  Verili durum: Balon tek elle tutulur, balon yere paralel sağ ve sol düzlemlerde hareket eder. Oyuncu balonu çekmeye çalışır. Balon yerinden oynamaz.

  Verili durum: Oyuncu balonu itmeye çalışır. Balon yerinden oynamaz.

  Verili durum: Oyuncu balonu çekmeye çalışır. Balon yerinden oynamaz.

  Verili durum: Oyuncu balonu elinden çıkarmak ister çıkaramaz. Ve balon oyuncuyu sürüklemeye başlar. Başlangıçta oyuncu mekan içerisinde serbestçe hareket etme özgürlüğüne sahip değildir. Olduğu yerden minimum ayrılarak, balonu sağ-sol yanlardan başın yukarısına vs. götürülür.

  Verili durum: Yerdeki balonu çok ağırmışçasına omuza almak. Bu hareket çok ağır bir şekilde icra edilir. Tasarım kollardaki gerilim, dizlerdeki bükülme ve eylemin ağır ritmi üzerine yoğunlaşarak icra edilmeye çalışılır.

  Verili durum: Ağır balon omuzdayken yürümeye çalışma. Oyuncu adımlarındaki güçlük ve sertlikle balonun ağırlığını göstermeye çalışır.

  Verili durum: Balon belirli bir anda ani bir takla hareket etmeye başlarBu tüm verili durumlara uygulanır. Oyuncu balona güçlükle gidiyor izlenimi vermeye çalışır. Bunun için hareketlerini ağırlaştırır vs.

Çalışmanın bu bölümünün bedeni aşırı germeye dönük hareket içermesi dolayısıyla çalışma başında ve sonunda yer alan esneme bölümleri uzatılabilir.

 • Yol kenarı: Oyuncu yol kenarında geçen araçları seyreder. Burada oyuncunun uzakta olan nesneyi, bakışları ve bedeniyle yakınına getirmesine ve tekrar uzağa götürmesine dikkat edilir. Oyunculardan biri geçen vasıtaların seslendirmesini yapar. Vokaldeki aksiyonla vasıtanın çeşidi  (büyük bir yük kamyonu, küçük külüstür bir araba, formula yarış aracı, füze vs...)  tasvir edilir. Yol kenarında bekleyen oyuncu ise verili duruma kendini uyarlayarak bakış ve beden olanaklarıyla aracın hızını vs. göstermeye çalışır. Not: Bu çalışma öncesinde boyun ve torsoların ısıtılmasına özen gösterilmelidir. 

  Verili durum: Karşıdan karşıya geçmek ister ama aniden araba geçer.  Hareketi birimlere ayırmakta fayda vardır. Hareket üç birime ayrılabilir. Birinci birim adımı atmak. İkinci birim adımı geri almak. Üçüncü birim ise gövde ve bakışlarla arabanın önünden geçip gittiğini göstermek.

  Verili durum: Büyük bir yük kamyonu geçer.

  Verili durum: Külüstür bir araç geçer.

  Verili durum: Formula yarış aracı geçer.

  Verili durum: Füze geçer.

  Verili durum: Büyük bir yük kamyonu geçer.

  Verili durum: Karşıdan karşıya geçerken yolun ortasında kalır, önünden arkasından arabalar geçer.

  Verili durum: Yolun ortasından karşıdan karşıya geçer.

 • Hırsız-polis: Burada amaç gizlice yürüyerek sahnenin ucundaki değerli nesneyi polise yakalanmadan almaya çalışmaktır. Sahnenin bir ucuna “değerli ” bir nesne konur. Oyunculardan biri bu nesneyi korumakla görevlidir. Diğerleri ise nesneyi çalmaya çalışan hırsızlar olarak işlevlenir.  Hırsızlar çizgi filmlerde sıkça kullanılan “gizlice yürüme” adımları ile nesneye ulaşıp çalmaya çalışırlar. Ayaklar gizlice yürüme durumuna tezat oluşturacak şekilde belden yukarı kaldırılmaya çalışılır ve adımlar olabildiğince küçük atılarak az mesafe alınır. 

  Verili durum: Polise yakalanma. Nesneye ulaşma kısmında diğer oyunculara arkası dönük polis refleksif dönüşlerle etrafı kolaçan eder. Polis arkasını döndüğü anda, hırsızlar yürümenin o anında donmaya çalışırlar. Polis anlamaz ve tekrar uyur, görevine döner vs. Hareket polisin duraklarıyla tekrar tekrar dondurulur.  Diğer bir gizlice yürüme stilizasyonu olanağı ise şöyledir: Bu kez hırsızlar yana büyük bir adım atıp, diğer bacağını da buna tezat oluşturacak şekilde küçük bir adımla diğerinin yanına getirir.

  Verili durum: Nesneyi yürütme. Polis yine arkasına döner ancak bu sefer oyuncular ellerindeki nesneyle doğaçlama fotoğraflar uydururlar. • Kendi kendine kavga: Oyuncunun bedeninin yarısı kendi iradesi dışında hareket etmeye başlar. İlk önce tek kol kontrol dışına çıkar. Daha sonrada koluyla aynı taraftaki bacağı. Kontrol dışı olan kol oyuncuya tokat atar vs. Oyuncu koluna engel olmaya çalışır. Kontrol dışı olan ayak istediği yöne gitmeye çalışır, oyuncu engel olur vs.

  Verili durum: Oyuncu bir şey çalmak üzere olan birisini oynar. Kadın veya adam vicdanının sesine kulak verir ve çalmaktan vazgeçer. Tam oradan ayrılmak üzereyken tek kolu kontrol dışına çıkar ve nesneyi almaya çalışır. Oyuncu engel olmaya çalışır. Kolu ona tokat atar, oyuncu engel olur vs. Oyuncu kolunu kontrol altına aldığı zaman bu sefer bacağı iradesi dışına çıkar. Oyuncu kendi kendine kesme atar, kendi kıçına tekme atar vs. ve yere düşer. Bir aşamadan sonra tüm iradeyi kol ve bacak alır. Bedenin diğer yarısı bayılmıştır. Kadın/adam değerli nesneyi tek kol ve bacağı yardımıyla alır ve gider.Kaynaklar
- Fiziksel aksiyon ve imajinasyon çerçevesinde vücut çalışmaları, Artunç B. Yavuz.  http://www.bgst.org/tb/yazilar/271208ay.asp 
- Pandomimin Anatomisi, Anke Gerber&C. De Wroblewsky, Çeviren: Yalçın Baykul, Mitos&Boyut Yay.,2001
- Esneme ve Germe Egzersizleri, İlker Yasin Keskin. http://www.buo.boun.edu.tr/buo/default.asp?id=116Notlar

[1] Burada Büo vücut çalışmalarında bir dönem yapılan yoga hareketlerinden devşirilen esneme  setleri kullanılır. Temel çalışma ilkeleri için bkz. http://www.buo.boun.edu.tr/buo/default.asp?id=116

[2] Fiziksel aksiyon ve imajinasyon çerçevesinde vücut çalışmaları, Artunç B. Yavuz.  Bkz.http://www.bgst.org/tb/yazilar/271208ay.asp

[3] Tak hareket akışlarını düzenleyen bir öğedir. Tak, bir hareketi başlatan ya da sona erdiren küçük ve sert bir tepidir. Minik bir hamledir, yani öngörülen hareket yönüne doğru yapılan çok kısa ve hızlı bir harekettir; bunu, hemen arkasından asıl (daha yavaş olan) hareket izler.  Bkz. Pandomimin Anatomisi,Anke Gerber & C.DeWroblewsky,Çeviren:Yalçın Baykul,Mitos&Boyut Yay., 2001,s.37

[4] Çakıllı zemin üzerinde yürüme, kumlu zeminde yürüme vb. için bkz. http://www.bgst.org/tb/yazilar/271208ay.asp

[5] Düşme trükleri ile ilgili çalışma toparlandıktan sonra web sitesinde paylaşılacaktır.

[6] Bkz. Pandomimin Anatomisi,Anke Gerber & C.DeWroblewsky,Çeviren:Yalçın Baykul,Mitos&Boyut Yay., 2001a
› Yazdırılabilir Versiyon
› Orijinal Versiyon: http://www.bgst.org/tr/uygulama/moliere-egitim-arastirma-projesi-vucut-calismalari-oyuncu-ve-beden

Paylaş:
E-bülten

BGST Aylık Bülten'e abone olmak için isim ve e-posta adresinizi bırakınız.

Tomtom Mahallesi, Kaymakam Reşat Bey Sok. 9/1 Beyoğlu - İstanbul / 0212 251 19 21

iletisim@bgst.org

BGST web sitesinde yayımlanan yazılar/çeviriler BGST sitesindeki orijinal linki verilerek kaynak gösterilmek ve yazarının/çevireninin adı mutlaka belirtilmek kaydıyla, ayrıca bir izin almadan internet üzerinden elektronik ortamda kullanılabilir. Yazı ve çevirilerin basılı ortamda kullanımı için yazar/çevirenin izni gereklidir.