Toplumsal Cinsiyet

Militarizm ve Toplumsal Cinsiyet

Bu dosyada savaşların ve militarist sistemlerin feminist bir perspektifle değerlendirildiği yazılar bulabilirsiniz.


Savaş Neden Cinsiyetçidir?

Savaşlar operasyonlarını icra etmek için ataerkil ilişkileri askere alır.

Bir asker ebeveyni olarak susturulmayı reddeden Cindy Sheehan’ın sesi Irak’taki savaşın durdurulmasının zaruretini ifade ediyor. O, savaş-karşıtı hareketin Rosa Park’ına benzetilmekte. Geniş kesimler tarafından tanınan her iki kadın da yaygın bir organizasyonun halkı etkilemesine yardımcı olan sembolik figürleri haline geldiler.   

Bugün henüz, savaş ile ataerkillik ya da cinsiyetçi ev içi eşitsizlik arasındaki bağlantıyı büyük ölçüde ihmal eden savaş karşıtı bir harekete sahibiz. Militarizme karşı muhtemel bir organizasyonu canlandırmak için cinsiyetçi-kör yaklaşımı sorgulamamız gerekir.

Sadece Sheehan’ın oğlunu değil, aynı zamanda Sheenan gibi kadınları, asker annelerini, karılarını, ve eşlerini de zulümün merkezine koymak ne anlama gelir? Sadece askerler değil, bu kadınlar da nasıl askerileştirildiler ve manipule edildiler, sömürüldüler? Savaş karşıtı hareket için Sheehan gibi kadınları sadece başkalarının çatışmaları için dublör olarak değil, kendi haklarını direkt olarak etkileyen sömürüye karşı aktivist ve temsili savaşçı olarak yorumlamak ne ifade ediyor?

Aşağıda cinsiyet analizinin nasıl savaşa tatbik edilebileceği ve ataerkilliğe olan bağlantıları ile ilgili öneriler bulacaksınız;

 1. Askerler savaşın tek – ya da ana – kayıpları değildirler.

 

Militarizm ideolojisi askerleri över, onların kahramanlık ve fedakarlıklarına dikkat çeker. 20. yüzyılda tüm savaş ölümlerinin
› Yazdırılabilir Versiyon
› Orijinal Versiyon: http://www.bgst.org/tr/toplumsal-cinsiyet-dosyalar-1/savas-neden-cinsiyetcidir

Paylaş:
E-bülten

BGST Aylık Bülten'e abone olmak için isim ve e-posta adresinizi bırakınız.

Tomtom Mahallesi, Kaymakam Reşat Bey Sok. 9/1 Beyoğlu - İstanbul / 0212 251 19 21

iletisim@bgst.org

BGST web sitesinde yayımlanan yazılar/çeviriler BGST sitesindeki orijinal linki verilerek kaynak gösterilmek ve yazarının/çevireninin adı mutlaka belirtilmek kaydıyla, ayrıca bir izin almadan internet üzerinden elektronik ortamda kullanılabilir. Yazı ve çevirilerin basılı ortamda kullanımı için yazar/çevirenin izni gereklidir.