Düşünce

Radikal Teori: Vizyon, Strateji ve Aktivizm


Sayfa:
Chris Spannos - 
26.10.2007
Spannos'un 9-11 Mart 2007'de New York'ta gerçekleşen Sol Forum'un “21. Yüzyıl için Radikal Görüşler” başlıklı panelinde yaptığı konuşmanın metnidir.
Michael Albert - 
15.08.2007
Katılımcı bir ekonomi, iyi bir toplumda üreme, çocuk yetiştirme, sosyalleşme, cinsellik ve gündelik ev hayatının örgütlenmesini nasıl etkileyecek, onlardan nasıl etkileyecek? Kadınlar ile erkekler, eşcinseller ile heteroseksüeller ve farklı kuşaklardan insanlar arasındaki ilişkilerde hangi değişiklikler olacak?
Taylan Doğan - 
05.04.2007
Bugün dünyanın çeşitli yerlerindeki hareketler, özellikle küreselleşme-karşıtı hareket, savaş-karşıtı hareket, feminist hareket, ulusal hareketler vs. bazı kazanımlar elde etmek için mücadele ediyorlar. Bununla birlikte, mevcut kapitalist, ırkçı, cinsiyetçi ve hiyerarşik toplum yapılarını radikal bir şekilde dönüştürmek ve onu yerine sınıfsız, bütün kültürel cemaatlerin eşit olduğu, feminist ve öz-yönetime dayalı, katılımcı bir toplum kurmak konusunda hareketlerin uzun vadeli bir perspektife sahip oldukları söylenemez.
Aaron Kreider - 
01.04.2007
Şu ana dek online aktivizm günümüz aktivistlerine ya da aktivist adaylarına yardımcı olmak adına gerçekten neler yapmıştır? Birçok insan için online aktivizm, elektronik postalarında, gelenler kutusundaki biriken mesajlar demektir. Katılımımız sınırlı kalır ve genellikle pasif tüketiciler olarak davranırız.
Michael Albert - 
14.04.2005
Sınıf kavramları dikkatimizi, fabrikalara sahip olmak ile insanların çalışma kabiliyetini satmaları arasındaki farka yöneltir. Bu farklılık da kapitalistler ile nüfusun geri kalanı arasındaki ayrımı yaratır.
Michael Albert - 
01.01.1996
Solcu aktivistler her şeyden önce, haksızlıklara müsamaha göstermeyi reddederek harekete geçmişlerdir. Geliştirilen toplumsal ilişkilerin berrak bir tasavvuru, karşı çıktığımız haksızlıkları anlamamızda bize hâlâ yardımcı olabilir.
E-bülten

BGST Aylık Bülten'e abone olmak için isim ve e-posta adresinizi bırakınız.

Tomtom Mahallesi, Kaymakam Reşat Bey Sok. 9/1 Beyoğlu - İstanbul / 0212 251 19 21

iletisim@bgst.org

BGST web sitesinde yayımlanan yazılar/çeviriler BGST sitesindeki orijinal linki verilerek kaynak gösterilmek ve yazarının/çevireninin adı mutlaka belirtilmek kaydıyla, ayrıca bir izin almadan internet üzerinden elektronik ortamda kullanılabilir. Yazı ve çevirilerin basılı ortamda kullanımı için yazar/çevirenin izni gereklidir.