Müzik

Perküsyon


BGST Müzik Birimi Perküsyon Çalışması Hakkında

BGST Müzik Birimi’nde perküsyon çalışmaları temel olarak iki başlık üzerinden yürütülmektedir. İlki, perküsyoncuların teknik gelişiminin (bilek açma egzersizleri, iç metronomun oturmasına yönelik çalışmalar, ritmin matematiksel olarak anlaşılabilmesi amacıyla yürütülen nota çalışmaları vs.) hedeflendiği teknik çalışma, diğeri ise geleneksel formları tanımaya ve icra etmeye yönelik olarak yürütülen bireysel/toplu formasyon çalışmalarıdır.

Birim içinde yürütülen perküsyon çalışmaları temel olarak, vurmalı enstrümanları eşlikçi enstrüman olmaktan çıkarıp, bu enstrüman ailesi içinde de belli bir anlatım dili oluşturmayı hedeflemektedir. Bu anlatım dili oluşturulurken icra edilen/düzenlenen şarkının, örneğin teması, hangi kültürden geldiği, hangi zamanda ve mekanda icra edildiği gibi bilgiler bize yol gösterici olmaktadır. Şarkının içinde yetiştiği kültürü tanımak, kullanılacak enstümanları ve salınımları belirlemede de önemli bir yer tutar. Bu anlamda geleneksel ritmleri tanımak, icra etmek ve buralara dönük formasyon çalışmaları yürütmek, perküsyon çalışmalarımızın temelini oluşturmaktadır. Yıl içinde yürüttüğümüz “Erzurum-Erzincan-Elazığ Bar Ritmleri” çalışması bu yaklaşım ışığında şekillenmiştir.

Geleneksel ritimler yanında Batılı enstrümanlar ve ritimler de perküsyon çalışma odağının önemli bir araştırma konusudur. Yürütülen düzenleme ve icra çalışmalarında Doğulu ve Batılı enstrümanların, çalım tekniklerinin bir arada kullanıldığı belli sentez arayışlarına gidilmekte ve şarkıların icralarında perküsyon ailesinin tüm bu olanaklarından yararlanılmaya çalışılmaktadır.

Geçtiğimiz dönemde, bar ritimleri yanında Latin Amerika'dan Afro-Cuba ritimleri ve enstrümanları üzerine de bir çalışma yapıldı. Bu iki paket de perküsyon çalışmasında toplu olarak icra edildi. Arşivlenmesi ve kullanıma açılması amacıyla bu çalışmalar yazılı hale getirildi ve siteye eklendi.
› Yazdırılabilir Versiyon
› Orijinal Versiyon: http://www.bgst.org/tr/perkusyon/bgst-muzik-birimi-perkusyon-calismasi-hakkinda

Paylaş:
E-bülten

BGST Aylık Bülten'e abone olmak için isim ve e-posta adresinizi bırakınız.

Tomtom Mahallesi, Kaymakam Reşat Bey Sok. 9/1 Beyoğlu - İstanbul / 0212 251 19 21

iletisim@bgst.org

BGST web sitesinde yayımlanan yazılar/çeviriler BGST sitesindeki orijinal linki verilerek kaynak gösterilmek ve yazarının/çevireninin adı mutlaka belirtilmek kaydıyla, ayrıca bir izin almadan internet üzerinden elektronik ortamda kullanılabilir. Yazı ve çevirilerin basılı ortamda kullanımı için yazar/çevirenin izni gereklidir.