Yayınlar

Etiketler

Oyun-Tiyatro-Drama İlişkisi: Kuram ve Uygulama

Türkiye’de son yıllarda çocuk ve yetişkin eğitimi alanında, sivil toplum saha çalışmalarında ve şirketlerdeki hizmet içi eğitim süreçlerinde oyunla öğrenme, eğitimde tiyatro, yaratıcı drama, eğitimde drama gibi alanlar oldukça popüler hale gelmeye başlamıştır. Oyun, tiyatro ve dramanın pedagojik ve estetik bir araç olarak kullanıldığı çalışma (kurs, seminer, atölye, konferans vs.) sayısında ciddi bir artış yaşanmaktadır. Ancak bu alanlarda yapılan tartışma ve uygulamalarda; resmi ideolojinin belirleyiciliğinde “bilgi tekeli” ve salt “ticari kurs mantığı” oluşturma eğiliminin hâkim olduğu söylenebilir.

Elinizdeki kitap çıkış noktası olarak oyun, tiyatro ve drama ilişkisini disiplinlerarası bağlamda inceleyerek, okuyucuya geniş bir kuramsal perspektif sunmak için hazırlanmıştır. Dr. Bülent Sezgin’in aydınlanmacı ve eleştirel bir bakış açısıyla hazırladığı akademik çalışma, okuyucuya hem teorik hem de pratik bağlamda yenilikçi öneriler sunmaktadır. Kitapta drama ve tiyatronun asal unsuru olan oyun ve oyun kuramları kapsamlı bir şekilde incelenmiş, dramanın ve tiyatro arasındaki girift ilişki estetik ve pedagojik bağlamda analiz edilmiştir.

Kitapta ayrıca tiyatro ve drama yoluyla toplumsal değişime ve eleştirel pedagojinin gelişmesine katkıda bulunmak isteyen eğitimci ve sanatçılara farklı model önerileri sunulmaktadır. Bu bağlamda tiyatro ve drama uzmanları Bertolt Brecht, Augusto Boal, Dorothy Heathcote ve Gavin Bolton’un estetik, pedagojik ve politik perspektifleri karşılaştırmalı incelenmiştir.

Kitabın içindeki uygulama örnekleri ise, uzun yıllardır çocuklarla, gençlerle ve yetişkinlerle pratik çalışma yapan Dr. Bülent Sezgin’in çalışma arşivlerini düzenlemesiyle oluşmuştur.

Kitap çocuklarla ve yetişkinlerle oyun, tiyatro ve drama yoluyla estetik ve pedagojik deneyim yaşamak isteyen eğitimcilere, psikologlara, anne ve babalara, oyunculara, yönetmenlere, yaratıcı drama uzmanlarına, eğitim fakültesi öğrencilerine, drama öğretmenlerine, akademisyenlere, konservatuar öğrencilerine, çocuk gelişimi uzmanlarına, sosyal sorumluluk ve AB projesi yapanlara, pedagoglara, amatör ve profesyonel tiyatroculara ve sivil toplum çalışması yapanlara katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.


29.12.2015
Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu, BGST Yayınları tarafından Eylül 2015'de yayınlanan Oyun-Tiyatro-Drama İlişkisi: Kuram ve Uygulama adlı eser, Türkiye'de son yıllarda oldukça popüler ve önemli bir konu haline gelen eğitimde oyun, eğitimde drama ve eğitimde tiyatro alanlarına dair önemli bir boşluğu doldurmaya aday gözüküyor. Uzun yıllardır hem çocuklarla hem de yetişkinlerle pratik çalışmalar da yapan Bülent Sezgin, doktora araştırmasının bir sonucu olarak hazırladığı kitabında estetik ve pedagojik bağlamda derinlikli bir şekilde meseleyi irdeliyor.
Dr. Okday Korunan - 
29.12.2015
“Oyun-Tiyatro-Drama İlişkisi” adıyla BGST (Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu) Yayınları tarafından basılan ve okuruyla buluşmayı bekleyen elimdeki kitap, sahadaki kafa karışıklıklarını çözümleyerek temel kavramları anlamlandırmada okuruna yardımcı olacak bir çalışma. Tiyatro ya da bu alana ilgi duyan herkesin sistematik bir kaynak arayışı her zaman olmuştur. Kavramları derin anlamları içinde çözümleme ve bağlama arzusu kapsamlı çıkış yollarının habercisi ve umudu olacaktır.
Ahmet Önel - 
29.12.2015
Ülkemizde belki de son otuz yıldır kavramsal olarak kullanılan ve pratikte uygulamaya sokulan bir alan "drama". Bu alanda çalışanlara, kurum ve kuruluşlara sağlıklı veri aktarımına yönelik girişimlere sıkça rastlamadığımız da ayrı bir gerçek. Bülent Sezgin'in Oyun-Tiyatro-Drama İlişkisi başlıklı kitabı da bu düzlemde duyulan ihtiyaca yanıt verecek olumlu bir dosya.
Tülin Sağlam - 
15.11.2015
Oyun, eğitim bilimi ve estetik, bilim alanında oldukça uzun zamandır tartışılan kadim ve önemli kavramlardan biridir. Her iki alanın da temelinde yaratıcılığa dayanan oyunsu bir tutum olması ve oyun etkinliğinin yaşamın hemen her alanında görülebilmesi bu tartışmayı günümüze kadar taşıyan önemli bir etmendir. Bir yandan ciddiyet karşıtı olarak tanımlanırken bir yandan de en ciddi meselelerin temelindeki taşlardan biri olarak belirtilen oyun, çeşit ve işlev yelpazesinin genişliği ile gündemdeki yerini hiçbir zaman yitirmiyor.
E-bülten

BGST Aylık Bülten'e abone olmak için isim ve e-posta adresinizi bırakınız.

Tomtom Mahallesi, Kaymakam Reşat Bey Sok. 9/1 Beyoğlu - İstanbul / 0212 251 19 21

iletisim@bgst.org

BGST web sitesinde yayımlanan yazılar/çeviriler BGST sitesindeki orijinal linki verilerek kaynak gösterilmek ve yazarının/çevireninin adı mutlaka belirtilmek kaydıyla, ayrıca bir izin almadan internet üzerinden elektronik ortamda kullanılabilir. Yazı ve çevirilerin basılı ortamda kullanımı için yazar/çevirenin izni gereklidir.