Düşünce

Medya ve Yayıncılık


Sayfa:
Ömer Ongun - 
28.01.2013
Bu yazıda amacım yurttaş gazeteciliğinin ortaya çıkışını medya tarihi içerisinde ele alıp, gazeteciliğe yeni bir tarif ve perspektif sunan bu kavramı tanımlayarak başlıca özelliklerini belirtmek ve yurttaş gazetecilerinin dijital araçları, mobil teknolojileri ve web 2.0’ı nasıl kullandıklarını da tartışmak olacak. Elbette ki konuyu dünyadan ve Türkiye’den örneklerle de değerlendirmek yararlı olacaktır.
Ömer Ongun - 
23.01.2013
Bu makalede “medya denetimi” ve “rıza imalatı” kavramları etrafında kitapta sunulan “Propaganda Modeli” aktarılarak dünyadan ve Türkiye’den güncel örnekler tartışılacaktır. Yazının sonuç bölümünde ise Noam Chomsky’nin daha etkili muhalif bir mücadeleye ve sistemin sorunlarına yönelik çözümlere dair yaklaşımları hem dünya hem de Türkiye perspektifinde ele alınacaktır.
Taylan Doğan - 
21.02.2010
Bence geldiğimiz aşamada AKP’nin de, mülkiyeti AKP yanlısı grupların elinde olan muhafazakâr- liberal (!) medyanın da –Sabah-ATV grubu, Kanal A, Kanal 24, Ülke TV, Kanal 7, Samanyolu TV, Star, Zaman, Yeni Şafak, Bugün gazeteleri– “kendine Müslüman” tutumu artık ayen beyan ortaya çıktı; bundan sonra bir düzelme ihtimali de zayıf görünüyor.
Taylan Doğan - 
31.01.2010
Aşağıdaki yazı, Toplum ve Kuram dergisi Güz sayısındaki bazı makaleleri eleştirel bir biçimde ele almaktadır. Yazının amacı, akademik birikimi de arkasına almayı hedefleyen muhalif bir dergi olmaya aday Toplum ve Kuram’ın, akademide popüler olan bazı “bilgi üretme” biçimleriyle kurduğu ilişkiyi sorgulamaktır. Yazı ilk olarak yayımlanması talebiyle derginin yazı kuruluna gönderilmiştir. Yazı kurulu şöyle bir yanıt vermiştir: “Öncelikle bizim için değerli olan eleştirilerinizi değerlendirme olanağını bize sunan yazınız için çok teşekkür ederiz. Ancak yayın kurulu olarak yazınızı dergimizde yayınlamayı uygun bulmadık." Oldukça kapalı olan bu yanıttan sonra, tartışmayı genişletmek amacıyla yazıyı başka mecralarda yayımlamaya karar verdim.
Taylan Doğan - 
22.09.2009
2009 Mayıs ayında Timaş Yayınları tarafından yayımlanan ve altbaşlığı "Savaşçı" olan "Yeşil" kısa sürede best-seller oldu ve yaz aylarında en çok okunan ilk on kitap arasına girmeyi başardı. Peki olası ticari kaygıları bir yana bırakırsak, AKP çizgisine paralel bir yayıncılık yapan ve Gülen cemaatine yakın olduğu söylenen Timaş Yayınları "Yeşil" ile ne anlatmak istiyordu?
Taylan Doğan - 
19.07.2009
2008 yılı Türkiye’de Ergenekon konjonktürünün sonuna gelindiği yıl oldu. Özellikle AKP’ye açılan kapatma davasının sadece bir tür ihtarla sonuçlanması ve Ergenekon Terör Örgütü’ne (ETÖ) yönelik gelişen eşzamanlı operasyonlar, devlet içinde laik-milliyetçi bir seferberlik yoluyla siyasi iktidarı düşürüp otoriter bir rejim tesis etmek üzere önü açılan bir kesimin işlevine son verildiğini gösterdi.
Taylan Doğan - 
01.06.2009
Türkiye’de anti-demokratik devlet aygıtının iktidarını, 1950’lerden günümüze kadar genellikle asker-sivil bürokrasiyle milliyetçi-muhafazakâr partilerin ittifakıyla yeniden ürettiğini ifade etmiştim.
Taylan Doğan - 
01.06.2009
Zaman gazetesi, “çevre”den gelip devlette pazarlığa oturan ve sistemi yeniden üretmeye hizmet eden belirli işlevler üstlenmesi karşılığında çok yaygın iktidar olanaklarından pay almasına izin verilen Fethullah Gülen cemaatine yakınlığıyla biliniyor.
Taylan Doğan - 
13.05.2009
AKP’nin iktidara gelişinden bu yana, kökenini Şerif Mardin’e dayandırabileceğimiz merkez-çevre yaklaşımı liberal aydınlar arasında olduğu kadar İslami medyada da bir hayli popülerleşti.
Taylan Doğan - 
13.05.2009
AKP’nin iktidara gelişinden bu yana, kökenini Şerif Mardin’e dayandırabileceğimiz merkez-çevre yaklaşımı liberal aydınlar arasında olduğu kadar İslami medyada da bir hayli popülerleşti.
E-bülten

BGST Aylık Bülten'e abone olmak için isim ve e-posta adresinizi bırakınız.

Tomtom Mahallesi, Kaymakam Reşat Bey Sok. 9/1 Beyoğlu - İstanbul / 0212 251 19 21

iletisim@bgst.org

BGST web sitesinde yayımlanan yazılar/çeviriler BGST sitesindeki orijinal linki verilerek kaynak gösterilmek ve yazarının/çevireninin adı mutlaka belirtilmek kaydıyla, ayrıca bir izin almadan internet üzerinden elektronik ortamda kullanılabilir. Yazı ve çevirilerin basılı ortamda kullanımı için yazar/çevirenin izni gereklidir.