Müzik

Mardin Alan Araştırması


Mardin Bölgesi Araştırması 2008 Dönem Sonu Raporu

2008 yaz döneminden beri sürdürdüğümüz Mardin bölgesine yönelik çalışmalarımız temel olarak; pratik dans-müzik ve okuma-araştırma başlıklarında yürütüldü. Bu çalışmaların temel hedefi bölgeyle tanışıklık kazanmaktı. Dolayısıyla yapılan çalışmaların bir giriş niteliğinde olduğunu söyleyebiliriz.
Dans-Müzik Çalışmaları:
Dans ayağında; yazın ağırlıklı olarak Diyarbakır bölgesi halk dansları çalışıldı ve bölgenin karakterine dair belli bir formasyon kazanıldı. Bunun yanı sıra Şemamê (yeni versiyonlarıyla) ve Mardin’de de icra edilen Bablekan gibi danslar da çalışıldı. Bu süreç içinde, Mardin bölgesinin karakter danslarının görüntüleri tarandı ve bunun sonucunda; Bişaro, Çaçan, Govend gibi dansların doğaçlamalarla birlikte çalışılması hedefleniyor.
Müzik ayağında; yazın Döm Eyş Aleyhe (Arapça) parçası çalışıldı ve Mardin Kapı Şen Olur olarak da bilinen parça Süryanice (Hzili Sevka Bskuka) ve Kürtçe (Dikim Herim Paytaxtê) potpori olarak düzenlendi. Dönem içinde Mardin bölgesine ait albümler tarandı. Bölgenin Kürtçe, Süryanice, Arapça müzik karakterleriyle tanışıklık sağlandı. Dönem sonunda repertuar parçası olarak aslında Diyarbakır bölgesine ait olarak bilinen “Mayro/Meyro” parçası Ermenice ve Kürtçe versiyonları ile çalışıldı. İlk çalışmada iki versiyon arasına geçiş doğaçlandı; fakat sözlerin de benzer anlamlar taşıması nedeniyle şu an, bu iki parçanın birleştirilmesi ve tek akış içinde çok dilli düzenlenmiş bir versiyonun da çalışılması hedefi var.
Okuma-Araştırma Çalışmaları:
Aşağıdaki okuma paketi hazırlandı ve bu okumalar üç oturumda tamamlandı.

 • Asena Günal, “‘Otantik’ Olanı Aramak”, Birikim, Sayı 111–112.
 • Nükhet Sirman, “Kürtlerle Dans”, Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar, Sayı 02, Şubat 2007.
 • Ç. Ceyhan Suvari, "Giriş", Anadolu'dan Etnik Manzaralar: Artakalanlar, E Yayınları, 1. Basım 2006, sf 17-30.
 • C.H.F Mardin Halkevi broşürü “Mardinde Dil Degişikliği Etiyologisi ve Halkevinin çaılşması”, 1935, sf 17-22.
 • C.H.P Mardin Halkevi broşürü “Mardin Türktür”, 1938, sf 50-52.
 • Suavi Aydın, “Osmanlılar Döneminde Mardin/Toplum ve Nüfus” Mardin: Aşiret, Cemaat, Devlet, Tarih Vakfı Yayınları. 2000, sf 127-138.
 • Suavi Aydın, “Cumhuriyet’in Mardini/Halkevleri: Cumhuriyetin Kültürel Müdahalesi” Mardin: Aşiret, Cemaat, Devlet, Tarih Vakfı Yayınları. 2000, sf 375-380.
 • Abdurrahim Özmen, “Mardin’in Etno-Kültürel Yapısı Üzerine Bir Deneme - Kültürün Sınır(sızlığ)ı”, Taşın Belleği Mardin, Yapı Kredi Yayınları, 2005, sf 327-361.
 • Melih Duygulu, “Mardin’de Müzik”, Taşın Belleği Mardin, Yapı Kredi Yayınları, 2005, sf 413-421.
 • Murathan Mungan, “Paranın Cinleri”, Taşın Belleği Mardin, Yapı Kredi Yayınları, 2005, sf 431-443.

Yeni Dönemde Yapılması Planlanan Çalışmalar:

 • Nelida Fuccaro’nun The other Kurds: Yazidis in colonial Iraq adlı kitabının çevrilmesi.
 • Cumhuriyet ve Günümüz Mardin’ini ele alan bir yazı ve sunumun hazırlanması. 
 • Zerrin Özlem Biner’in Retrieving the dignity of a cosmopolitan city: Contested perspectives on rights, culture and ethnicity in Mardin adlı makalesinin çevrilmesi.
 • Ekremo, Gabriel Aydın, Melih Duygulu ve Amed Gökçen ile görüşmeler yapılması.
 • Mardin bölgesi müzikleri üzerine yazı hazırlanması.
 • Yapılan eğitim-araştırma çalışmalarının sonucu bir dans-müzik sahnesinin hazırlanması.› Yazdırılabilir Versiyon
› Orijinal Versiyon: http://www.bgst.org/tr/mardin-alan-arastirmasi/mardin-bolgesi-arastirmasi-2008-donem-sonu-raporu

Paylaş:
E-bülten

BGST Aylık Bülten'e abone olmak için isim ve e-posta adresinizi bırakınız.

Tomtom Mahallesi, Kaymakam Reşat Bey Sok. 9/1 Beyoğlu - İstanbul / 0212 251 19 21

iletisim@bgst.org

BGST web sitesinde yayımlanan yazılar/çeviriler BGST sitesindeki orijinal linki verilerek kaynak gösterilmek ve yazarının/çevireninin adı mutlaka belirtilmek kaydıyla, ayrıca bir izin almadan internet üzerinden elektronik ortamda kullanılabilir. Yazı ve çevirilerin basılı ortamda kullanımı için yazar/çevirenin izni gereklidir.