Tiyatro

Kuram


Sayfa:
Jonathan Lear-Okuma Çalışması - 
17.09.2006
Aşağıdaki metin, 17 Eylül 2006 tarihinde Tiyatro Boğaziçi'nde sunumu yapılan Jonathan Lear'e ait "Catharsis" adlı makalenin aktarım notlarından oluşturulmuştur. Makale Amélie Oksenberg Rorty tarafından yayıma hazırlanan Essays on Aristotle's Poetics (Princeton University Press, 1992) adlı kitapta 315–340. sayfalarda yer almaktadır.
Tiyatro Boğaziçi - 
02.08.2006
Tiyatro Boğaziçi eğitim-araştırma çalışmaları çerçevesinde Meg Mumford'ın 'Brecht Stanislavski'yi Tartışıyor; Sadece Taktik Bir Hamle mi?'1 makalesini ele almış ve bu makaleyi 02.08.2006 tarihinde grup olarak tartışmıştır. Bu yazı, ilgili metindeki tezleri ve bahsedilen oturumda Tiyatro Boğaziçi tarafından bu tezlere bağlı olarak yapılan tartışmaların notlarını içermektedir.
Fırat Güllü - 
30.11.-0001
Ekim 2006'da BGST Yayınları arasında yayınlanan "Stanislavski Sistemi: Oyunculuk Eğitimi İçin Bir El Kitabı"nin yazarı, tiyatro yönetmeni ve eğitmeni Sonia Moore, II. Dünya Savaşı sonrasında gittiği Amerika'da hayatının 30 yılı aşkın bölümünü, ustası saydığı Stanislavski'nin yöntemlerini revize ederek geliştirdiği tekniklerle toplumun her kesiminden amatör ya da profesyonel oyunculara eğitim vererek geçirdi.
Ayşan Sönmez - 
30.11.-0001
Bu yazı MİMESİS Tiyatro Çeviri/Araştırma Dergisi Feminist Tiyatro Özel Sayısı'nın giriş yazısıdır.
Sevilay Saral - 
30.11.-0001
1797'de, Ocak ayında Lucia Elizabeth Bartolozzi adıyla dünyaya geldi. Theresa Jansen ile Gaetano Stefano Bartolozzi'nin kızıdır. Doğum yeri 72 Dean Street, Soho, Londra'dır.
Sezin Gündoğan, Tuğçe Çuhadaroğlu  - 
30.11.-0001
Batı tiyatrosunda genel olarak erkek egemen geleneklerin oldukça hâkim olduğu bir dönemde ışık tasarımcısı olarak çalışmaya başlayan Jean Rosenthal, gösteri ışığının sahne tasarımcısı ya da elektrik teknisyeni tarafından yapıldığı bir dönemde alanında uzmanlaşan ilk profesyonel ışık tasarımcısıdır.
Ayça Günaydın, Canan Tanır - 
30.11.-0001
Bu yazı Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları’nın N.V. Gogol’un MÜFETTİŞ isimli oyununu ele alırken yaptıkları dramaturgi çalışması dahilinde, oyundaki kadın karakterlerin alternatif bir bakış açısı ile yorumlanabilmesi amacıyla yapılan okuma çalışması sonucunda kaleme alınmıştır.
Fırat Güllü - 
30.11.-0001
Tiyatro'da “epik” kavramı Brecht'in adıyla birlikte anılır. Örneğin Aziz Çalışlar’ın hazırladığı Tiyatro Kavramları Sözlüğü’nde "Epik Tiyatro: Brecht'in bilimsel-ideolojik tiyatro kuramı"dır. Bu konuda en geniş teorik-pratik literatür Brecht tarafından oluşturulduğundan konuya böyle yaklaşılması gayet normaldir.
30.11.-0001
Bu yazıda, Brecht'in tiyatro kuramıyla, feminist tiyatro pratikleri arasında bir bağlantı kurmayı ve feminist eleştirmenlerin Brecht'e yönelttikleri eleştirilere bir cevap oluşturmayı amaçlayan iki makalenin temel argümanları özetlenmekte ve konuya giriş niteliğinde bir tartışma başlatılması hedeflenmektedir
Hilmi Atıl Ünal - 
30.11.-0001
Althusser, "çift zamansallık" kavramının tanımını El Nost Milan oyunu üzerinden yapar ve oyunda var olan iki farklı zamansallık tanımlar: Kroniğin zamansallığı ve Dramın zamansallığı.
Bülent Sezgin - 
30.11.-0001
BGST tiyatro biriminde eğitim-araştırma perspektifli temel aydınlanma çalışmaları yürüten üyeler tarafından, Noam Chomsky'nin Demokrasi ve Eğitim kitabının bazı bölümleri eksen alınarak bir okuma çalışması yapılmıştır. Okuma çalışmasındaki temel amaçlar, Chomsky'nin eğitime dair tezlerini genel hatlarıyla anlayabilmek ve özelde tiyatro eğitimi hakkında kendi deneyimlerimizi gözden geçirmek olarak ortaya konmuştur.
Selin Aydınoğlu - 
30.11.-0001
Bu yazı Harold Pinter’ın 1988 yılında yazdığı Dağ Dili oyununu incelemeyi hedeflemektedir. Öncelikle Harold Pinter’ın hayatına dair biyografik noktalara kısaca değinilecek, daha sonra oyun metni incelenecektir.
E-bülten

BGST Aylık Bülten'e abone olmak için isim ve e-posta adresinizi bırakınız.

Tomtom Mahallesi, Kaymakam Reşat Bey Sok. 9/1 Beyoğlu - İstanbul / 0212 251 19 21

iletisim@bgst.org

BGST web sitesinde yayımlanan yazılar/çeviriler BGST sitesindeki orijinal linki verilerek kaynak gösterilmek ve yazarının/çevireninin adı mutlaka belirtilmek kaydıyla, ayrıca bir izin almadan internet üzerinden elektronik ortamda kullanılabilir. Yazı ve çevirilerin basılı ortamda kullanımı için yazar/çevirenin izni gereklidir.