Ülke

Kültürel Çoğulculuk


Sayfa:
12.04.2013
Aslında tembelliğine öyle güzel bir kapak koyuyor ki…Yine özüne dönmemek için.. Çünkü o insan ki kendisine dönemezse yenilik yapamaz. Yenilikçilik, insanın kendi içindeki yeniliklerden gelir. Eğer ben kendimi bugün iyi tanıyorum, kendimle bugün farklı tanış oluyorum; "Bende bu sorun vardı…” diyorum, onu çözmeye başlıyorum, yenileniyorum. Eğer ben yenilenmiyorsam, müziğim nereden yenilensin?
Gökçen Özdemir - 
02.04.2013
Yazının ilk bölümünde siyasi-idari birimlerin küçük coğrafi ölçekler içinde, yani yerel ve bölgesel düzeylerde oluşturulmasının demokratikleşme açısından önemine işaret etmiştim. Ancak, yerelleşme ve bölgeselleşme yalnızca katılım ve demokrasi açısından önem taşımıyor. Küçük coğrafi ölçek, iktisadi faaliyetlerin ekolojik kıstaslara uygun ve sürdürülebilir şekilde örgütlenmesi açısından da önemli. Çünkü kapitalist pazarların ulusal ve uluslararası ölçeklere doğru genişlemesi, eko-iktisadi açıdan çeşitli sorunların ortaya çıkmasına neden oluyor.
Gökçen Özdemir - 
01.04.2013
Türkiye’de bölgeselleşme konusu, yani bölgesel düzeyde bir yasama organı ile idari ve mali özerkliğe sahip bölgesel yönetimlerin oluşturulması, TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda Anayasa Mahkemesi’nin görevleriyle ilgili tartışmalar çerçevesinde yeniden gündeme girdi. BDP daha önce Komisyon’da kurulmasını önerdiği “bölge meclisleri’ tarafından kabul edilecek bölgesel yasaların da yüksek mahkemenin görev alanına girmesi önerisinde bulundu. BDP aynı konuyu Şubat ayında “bölge meclisleri ve bölgesel başkanlıktan” ibaret önerisiyle TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun gündemine taşımıştı.
E-bülten

BGST Aylık Bülten'e abone olmak için isim ve e-posta adresinizi bırakınız.

Tomtom Mahallesi, Kaymakam Reşat Bey Sok. 9/1 Beyoğlu - İstanbul / 0212 251 19 21

iletisim@bgst.org

BGST web sitesinde yayımlanan yazılar/çeviriler BGST sitesindeki orijinal linki verilerek kaynak gösterilmek ve yazarının/çevireninin adı mutlaka belirtilmek kaydıyla, ayrıca bir izin almadan internet üzerinden elektronik ortamda kullanılabilir. Yazı ve çevirilerin basılı ortamda kullanımı için yazar/çevirenin izni gereklidir.