Düşünce

Kültür

Kültür dünyası, belki de, özgürlükçü muhalif/eleştirel düşünce ile sistem içi bakış açıları arası çatışmanın en sert ve en görünür olduğu alandır. Fakat, aynı zamanda, bu iki zıt görüşün en fazla birbirine karıştı-rıldı-ğı, özellikle sistemik olanın diğer


Sayfa:
Justin Podur, Michael Albert - 
23.02.2004
Solda geniş bir mutabakatla herkes ırkçılık karşıtlığının gündemimizin bir parçası olması gerektiği konusunda anlaşıyor. Toplumun (ve de hareketlerimizin), insanların ırk temelinde –ya da bu anlamda daha geniş bir çerçevede din, milliyet, dil ya da ibadet biçimleri vb. kültürel aidiyetleri temelinde- daha az nüfuza, statüye, güce, gelire ya da daha az seçeneğe mahkûm edilmesine, zulme uğramasına ve inkar edilmesine neden olan yapısal ve ideolojik yönlerine karşı durmalıyız.
Edward Said - 
13.08.2003
Dokuz sene önce Şarkiyatçılık’a bir sonsöz yazarak neyi söylediğime ve neyi söylemediğime açıklık getirmeye çalıştım. Yalnızca kitabımın 1978’de yayınlanmasından beri açılmış olan bazı tartışmaları vurgulamakla kalmadım, aynı zamanda “Şark”ın temsiliyetleri hakkındaki bir çalışmanın nasıl giderek yanlış bir şekilde yorumlandığı üzerinde de durdum.
Edward Said - 
30.07.2003
Büyük modern imparatorlukları bir arada tutan hiçbir zaman yalnızca askeri güç olmamıştır. Bir aradalık askeri gücü aktif hale getiren, kullanıma sokan ve ardından onu günlük tahakküm, ikna ve otorite pratiğiyle pekiştiren faktörlerce sağlanmıştır.
E-bülten

BGST Aylık Bülten'e abone olmak için isim ve e-posta adresinizi bırakınız.

Tomtom Mahallesi, Kaymakam Reşat Bey Sok. 9/1 Beyoğlu - İstanbul / 0212 251 19 21

iletisim@bgst.org

BGST web sitesinde yayımlanan yazılar/çeviriler BGST sitesindeki orijinal linki verilerek kaynak gösterilmek ve yazarının/çevireninin adı mutlaka belirtilmek kaydıyla, ayrıca bir izin almadan internet üzerinden elektronik ortamda kullanılabilir. Yazı ve çevirilerin basılı ortamda kullanımı için yazar/çevirenin izni gereklidir.