Ekoloji

Kentsel Ekoloji


Sayfa:
Sinan Erensü - 
09.08.2015
Bu güne kadar Karadeniz’in doğusundan batısına, Ege’den İstanbul’un gecekondu semtlerine kadar yerel mücadele hikayecilerinden hep aynı cümleyi duydum: “Bize terörist muamelesi yaptılar!” Bu cümle istisnasız her seferinde mahcup bir sakinlik içinde ifade edilen başka bir cümle ile devam etti: “Benzer muameleyi görenlerin de kim bilir ne hikayeleri, ne dertleri vardır?”
Ali Çiçek - 
08.09.2014
Diyarbakır’dan gelen, azıcık akıl sağlığı yerinde olan ve ranta bulaşmamış bir tanıdığınızla konuşursanız benzer tespitleri çok rahat duyabilirsiniz. Yeni ve değerli olan bu tartışmanın artık ulu orta yapılır hale gelmesi. Ya da başka bir ifade ile, kapalı kapılar ardına yahut eş dost sohbetinin sınırlarına sığdırılamayacak hale gelmesi.
David Harvey - 
07.12.2013
Ayaklanmanın biraz öncesinde İstanbul’daydım, elbette İstanbul konusunda, dudak uçuklatan bir kentsel dönüşüm sürecinden geçtiğini görecek kadar şey biliyorum. Her yerde inşaat vinçleri var! Türk ekonomisi, dünyanın en hızlı büyüyen ikinci ekonomisi ve inşaat ve kentleşme bu büyümenin nasıl gerçekleştiğinde elbette büyük rol oynuyor. Fakat bu bir balon ve bir balonun seyri esnasında insanlar yerinden ediliyor.
Ali K. Saysel - 
27.11.2013
Müştereklerin savunulması, geri kazanılması, yaratılması ve yaşatılması, artan neo-liberal baskıya karşı durabilmek ve insanların rızkını, doğayı ve gelecek kuşakları koruyabilmek için bir ihtiyaç. Gidişatı tersine çevirebilmek, bu mücadelede ciddi kazanımlar elde edebilmek, gerçek bir değişim yaratabilmek için azımsanmayacak bir nüfusun, milyonların bu mücadeleye katılması gerekiyor.
Akgün İlhan - 
25.07.2013
Bu çözüm değil sorun üreten bir projedir. Söz konusu proje, İstanbul'un trafik sorununu çözmek yerine öteleyip, büyütecektir. Üçüncü Havalimanı, Kanal İstanbul (Çılgın Proje) ve Yenişehir projelerinden bağımsız düşünülemeyecek olan Üçüncü Köprü, İstanbul'un 118 ülkeyi aşan nüfusunu kontrol altına almak yerine, bu kente doğru zaten var olan göçü coşturacak.
Ali K. Saysel - 
08.07.2013
Mesaj açık: Çevreciysen çevreciliğini bileceksin, rant projelerine karşı sivil itaatsizliğe varan bir girişimde bulunursan karşında polisi ve jandarmayı bulacaksın. Tıpkı HES’lere ve termiklere direnen yerel halklar gibi. Talimat validen alınmıştır, ucunun başbakana kadar uzandığı kolaylıkla iddia edilebilir.
Sinan Erensü - 
30.06.2013
15 Haziran’da Gezi Parkı’nın zor kullanılarak boşaltılmasının hemen ardından İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nin (İBB) yangından mal kaçırırcasına parkı ağaçlandırma seferberliğine girişmesini şaşkınlıkla izledik. Sokaklarda eylemci avı hala sürerken ve Taksim’de fiili bir olağanüstü hal durumu söz konusuyken Gezi Parkı bir dostlar alışverişte görsün çevreciliği himayesinde ilk aşamada 20 yetişkin ağaç dikilmek suretiyle ıslah edilmek istendi.
Sinan Erensü - 
10.06.2013
Gezi Parkı Direnişinin ilk günlerinden itibaren Taksim’den yükselen eylem ve itiraz biçimi dünyanın başka coğrafyalarında yakın tarihlerde gerçekleşen ayaklanma ve gösterilerle karşılaştırıldı. Taksim ile Tahrir arasında paralellikler kuruldu; Gezi İşgali, Wall Streeti İşgal Et (Occupy Wall Street - OWS) hareketine benzetildi...
Ali K. Saysel - 
08.06.2013
Çevreci öncüllerin çok çeşitli muhalif hareketlere sirayet etmesinin anlaşılır bir nedeni var: Şimdi, bundan on yıl öncesinden farklı olarak, tahripkâr ekonomik büyümenin doğanın sınırlarını zorladığı, doğal varlıkları tüketip bitirdiği ve onarılmaz şekilde kirlettiği bir çağda yaşıyoruz. Son kalan ormanlar, dereler, göller, kıyılar, parklar, mahalleler... Bunlar artık göz bebeğimiz.
Ali K. Saysel - 
06.06.2013
Son on gündür yakın tarihimizin en büyük halk hereketini ve ilk yaygın sivil itaatsizlik eylemini yaşıyoruz. Yaşanan hareketlenmenin kitlesel boyutu ve barındırdığı çeşitlilik, muhalif siyasal yapıların ve öznelerin ufkununun çok ötesine taştı. 28 Mayıs günü bir avuç insan tarafından başlatılan Gezi Parkı direnişi ülke çapında, milyonları etkileyen yaygın bir politik uyanışa yol açtı.
E-bülten

BGST Aylık Bülten'e abone olmak için isim ve e-posta adresinizi bırakınız.

Tomtom Mahallesi, Kaymakam Reşat Bey Sok. 9/1 Beyoğlu - İstanbul / 0212 251 19 21

iletisim@bgst.org

BGST web sitesinde yayımlanan yazılar/çeviriler BGST sitesindeki orijinal linki verilerek kaynak gösterilmek ve yazarının/çevireninin adı mutlaka belirtilmek kaydıyla, ayrıca bir izin almadan internet üzerinden elektronik ortamda kullanılabilir. Yazı ve çevirilerin basılı ortamda kullanımı için yazar/çevirenin izni gereklidir.