Düşünce

İfade Özgürlüğü ve Çevirmenin Sorumluluğu


Bilal Çölgeçen - 
30.01.2007
ÇEVBİR'in başlattığı "Çevirmenler Yargılanmasın" kampanyasına "çevirmenler yargılansın" diye görüş bildirerek destek veren yazıları okuyunca önce ürktüm. Sonra, acaba yanlış bir sitenin adresine mi girdim diyerek hemen geri dönüp site adresini kontrol ettim.
Sabri Gürses - 
28.01.2007
Atasözleri de bir tarihselliğe sahiptir ve güncel her kullanımlarında bu tarihselliğin güncel sorunu yanlış tanımlaması tehlikesi de beraberinde gelir. “Elçiye zeval olmaz” sözü, uzmanlaşmış çevirmenlerin nadir olduğu, dil bilgisinin kitlesel eğitimle yayılmadığı zamanlara ait bir söz.
Gürol Koca - 
28.01.2007
Genellikle çeviriye yeni başlayanlarda görülen bir eğilim vardır: Kelime kelime çeviri. Bu eğilim o kadar yaygın ve baskındır ki kurtulması zor bir alışkanlık halini alır ve farklı biçimlerde kendini gösterir, kaynak metindeki belli kalıpları olduğu gibi Türkçeye uyarlamak gibi.
Tuncay Birkan - 
28.01.2007
avcılarımız ve hakimlerimiz geçen sene sonlarında postyapısalcı çeviri kuramları alanında yoğun bir kurs mu gördüler de çevirmenin aslında "şeffaf ve görünmez bir aracı" falan değil, metni çevirmeye "karar" (kilit kelime bu, döneceğiz kendisine!) verdiği andan itibaren aktif bir özne konumunu alan ve bu aktif konumunu "çeviri süreci" içinde her aşamada ferah ferah sürdüren bir yaratıcı, yani (işin içine işleme eser falan gibi gereksiz nitelemeler sokmadan) düpedüz bir "eser sahibi" olduğuna kani oldular diye ironik bir soru sorası geliyor insanın.
Sevgi Serper - 
14.01.2007
Bu ülkede hak aramanın önündeki tek engel antidemokratik baskılar değildir: Çeyrek yüzyıldır bir darbe anayasasıyla, darbe zihniyetinin yasaklarıyla, tabularıyla yönetilen bir ülkede, baskı mağdurlarının bir kısmının bu yasakları, baskıları içselleştirmeleri, "baskı görmeyi" işlerinin doğal bir parçası olarak kabullenmeleri, bu sayede kendilerini bir tür "kahraman" olarak algılayıp teselli bulmaları ne yazık ki görülmemiş bir şey değildir.
Meral Camcı - 
20.12.2006
Öncelikle bildirimin genel çerçevesi ve amaçları bakımından düşüncenin ifade edilmesi, dile gelmesi özgürlüğü bağlamında değerlendirileceği temennisinde bulunmak isterim.
Öykü Didem Aydın - 
19.12.2006
Böyle toplantılarda söze bir hukukçu olarak filan diye başlamayı sevmiyorum. Tartıştığımız konu sadece hukukçulara bırakılamayacak kadar evrensel bir konu çünkü. Bu nedenle, hukukçu kimliğinin ötesinde söyleyeceklerimin, düşünce özgürlüğü etik felsefesi, bu felsefe içinde iletişim etiği, devletçiliğe karşı bireycilik, örtmececiğe karşı açıklık, kimliğe karşı başkalık, ayrımcılığa karşı tanıma ikilemlerinin bu dizgede daha çok ikinci terimlere kayarak çözülmesi yolunda katkı olarak anlaşılması arzum var.
Av. Turgut Ağar - 
17.12.2006
İfade özgürlüğü ve bu özgürlüğün sınırları konusuna geçmeden önce, herhangi bir eserde bulunan suç unsurlarından dolayı çevirmenin de yargılanıp yargılanamayacağı ve cezalandırılıp cezalandırılamayacağı sorusuna yanıt aramak gerektiğine inanıyorum.
Taylan Doğan - 
02.12.2006
Tıpkı yazarlar, yayıncılar, gazeteciler ve diğerleri gibi, çevirmenler de mevcut Basın Yasası'na göre çevirdikleri metinlerden ötürü yargılanabiliyor.
E-bülten

BGST Aylık Bülten'e abone olmak için isim ve e-posta adresinizi bırakınız.

Tomtom Mahallesi, Kaymakam Reşat Bey Sok. 9/1 Beyoğlu - İstanbul / 0212 251 19 21

iletisim@bgst.org

BGST web sitesinde yayımlanan yazılar/çeviriler BGST sitesindeki orijinal linki verilerek kaynak gösterilmek ve yazarının/çevireninin adı mutlaka belirtilmek kaydıyla, ayrıca bir izin almadan internet üzerinden elektronik ortamda kullanılabilir. Yazı ve çevirilerin basılı ortamda kullanımı için yazar/çevirenin izni gereklidir.