Düşünce

Düşünce/ Hakkında
Düşünce Sayfası Hakkında

Bu alanda, çağdaş ve özgürlükçü/eleştirel düşünceleri gündeme taşımak, yaygınlaşmasını sağlamak ve güncel gelişmeleri bu bakış açısıyla yorumlamak amaçlanmaktadır. Bu konuda çeviri faaliyetleri sürmektedir ve Michael Albert ve Noam Chomsky gibi düşünürlerin konu ile ilgili yazıları ve kitapları Türkçe’ye kazandırılmaktadır. 

Bu çerçevede Michel Foucault ve Noam Chomsky’nin insan doğası üzerine yaptıkları bir tartışma çevirilmiş ve BGST Yayınları tarafından “Michel Foucault ve Noam Chomsky Tartışıyor: İnsan Doğası: İktidara Karşı Adalet” adıyla 2006‘da yayınlanmıştır. BGST Yayınları tarafından bu konuda yine aynı yıl yayımlanan bir diğer kitap ise Michael Albert’in Noam Chomsky ile yaptığı uzun bir söyleşiden oluşan “Entelektüellerin Sorumluluğu”dur. 

Günümüzde muhalif hareketlerin teori ve vizyon oluşturma sorularını ele alan Michael Albert’in “Düşünce Düşleri: 21. Yüzyıl İçin Radikal Teori” adlı kitap da BGST Yayınları tarafından 2006’da yayımlanmıştır. Bu konuyla ilgili tartışmaları beslemek amacıyla, düşünce alanında “radikal teori, vizyon, strateji ve aktivizm” başlıklı bir alan açtık. Kitabın aktarım notları bu bölümde yer almaktadır. 

Geleceğin alternatif toplumuna ilişkin olarak geliştirilen belli vizyonlar da tartışma gündemine alınmıştır. Bunlar arasında en önemlisi, yaklaşık yirmi senedir Michael Albert ve Robin Hahnel tarafından çağdaş kapitalizme karşı geliştirilen alternatif bir ekonomi vizyonu olan Katılımcı Ekonomi’dir. Michael Albert’in “Katılımcı Ekonomi: Kapitalizmden Sonra Yaşam (Aram Yayınları, 2004)” adlı kitabının aktarım notları düzenlenmiş ve bir seminer metni haline getirilmiştir. Ayrıca, bu kitabın devamı niteliğindeki “Umudu Gerçeğe Dönüştürmek: Kapitalizmin Ötesinde Yaşam” adlı kitap BGST Yayınları tarafından 2007 sonbaharında yayımlanacaktır. 

Günümüzde tartışma konusu olan bir başka alan da medyadır. Bu alandaki eleştirel analizlere öncülük eden Noam Chomsky ve Edward Herman’ın “Rızanın İmalatı: Kitle Medyasının Ekonomi Politiği (Aram Yayıncılık, 2006) adlı kitapta geliştirilen propaganda modelinin Türkiye’ye ilişkin verilerle desteklenen aktarım notları da bir seminer metni halinde düzenlenmiştir. 

Düşünce alanı, son yıllarda Türkiye’de en çok üzerinde durulan sorunlardan ifade özgürlüğü ve aydın sorumluluğuyla ilgili tartışmalara ve yazılara da yer vermektedir. Bu konular, güncel gelişmelere koşut olarak izlenmeye çalışılmaktadır.
› Yazdırılabilir Versiyon
› Orijinal Versiyon: http://www.bgst.org/tr/hakkinda

Paylaş:
E-bülten

BGST Aylık Bülten'e abone olmak için isim ve e-posta adresinizi bırakınız.

Tomtom Mahallesi, Kaymakam Reşat Bey Sok. 9/1 Beyoğlu - İstanbul / 0212 251 19 21

iletisim@bgst.org

BGST web sitesinde yayımlanan yazılar/çeviriler BGST sitesindeki orijinal linki verilerek kaynak gösterilmek ve yazarının/çevireninin adı mutlaka belirtilmek kaydıyla, ayrıca bir izin almadan internet üzerinden elektronik ortamda kullanılabilir. Yazı ve çevirilerin basılı ortamda kullanımı için yazar/çevirenin izni gereklidir.