Dans

Fiziksel Aksiyondan Dansa (Newroz-Nevruz)(2004-2005)

Bu yazı Ağustos 2004-Mart 2005 arasında BGST Dansçıları tarafından yürütülen Newroz (Yeni Gün) Atölye Çalışması ile Fiziksel Aksiyon Eğitim çalışmalarının süreç, yöntem ve sonuçlarını aktarmak üzere kaleme alındı.


Sayfa:
Bedirhan Dehmen, Cem Tanır - 
15.01.2006
BGST Dansçıları'nın Ekim 2004 ve Mart 2005 tarihleri arasında yürüttüğü Newroz Fiziksel Aksiyon Atölyesi Çalışması'nda okuma araştırma çalışmalarına da yer verildi. Bu çalışma döneminde tüm katılımcıların geniş bir zamana yayılan ve esnek koşullar içerisinde bir okuma-aktarım başlığı üstlenerek araştırdıkları konuları, kısa aktarımlarla grupla paylaşmaları bir yöntem olarak benimsendi.
Seteney Koz - 
14.01.2006
Nevruz, Yenigün (yıl bayramı) olarak da adlandırılır. Güneş yılının başlangıcı olarak kabul edilir. Tabiatın yeniden canlanmasını ve dirilişini ifade eder. 21 Mart bayramın ilk günüdür. Özelliği geceyle gündüzün eşit olduğu, güneşin iki yarım küreye de eşit ışık ve ısı verdiği gün olması. 21 Mart aynı zamanda yeni yılın ilk günü olarak kutlanmaktadır. Nevge Ruz, Noruz, Neyruz, Nevruz ve Yenigün olarak adlandırılır.
Bedirhan Dehmen, Cem Tanır - 
07.10.2005
Bu yazı Ağustos 2004-Mart 2005 arasında BGST Dansçıları tarafından yürütülen Newroz (Yeni Gün) Atölye Çalışması ile Fiziksel Aksiyon Eğitim çalışmalarının süreç, yöntem ve sonuçlarını aktarmak üzere kaleme alındı.
Mehmet ÖZVEREN, Veysi ATLI  - 
16.08.2005
Kürtçede "Yeni Gün" anlamına gelen Newroz, Mezapotamya'nın yanısıra Anadolu, Orta Asya, Ortadoğu ve Balkanların bazı bölgelerinde her yıl 21 Mart günü, baharın gelişini, kışın sona ermesini ve doğanın dirilişini müjdeleyen bir bayram/festival olarak "bereket, bolluk, doğanın canlanması" gibi kavramlar çerçevesinde kutlanmaktadır.
Berna KURT - 
16.08.2005
Çeşitli halkların yeni yılın, baharın gelişini kutladıkları bahar bayramları ile ilgili araştırma yapıldığında, farklı bölgelerde benzer ritüellerin tekrarlandığı, bunun da bu bayramlarla bağlantılı farklı mitoslarla/söylencelerle ilişkili olduğu görülür.
Songül Tuncalı - 
04.03.2005
Osmanlı devlet geleneğinde Nevruz'un ve Nevruz âdet ve törelerinin önemli ve devamlı bir yeri olmuştur. Nevruz'un bir bayram olarak kutlanmasıyla birlikte edebiyatta, musikide ve diğer sanat dallarında bazı türler gelişmiştir:
Ali Özgür ADANA - 
03.03.2005
Bu aktarım, Hüseyin Türk'ün "Nusayrilik (Arap Aleviliği) ve Nusayrilerde Arap İnancı" adlı kitabında bulunan “Anadolu'da Hızır inancı ve Hıdrellez" ve "Alevi Nusayrilerde (Hatay'da) Hızır Kültü" adlı bölümlerinin özetini içermektedir.
Meltem Aravi - 
11.02.2005
Yezidilerin kökenleri ve tarihleri ile ilgili somut, yeterli bilgi ve belgeler mevcut değildir. Yezidilik inancının öncülü Şeyh Adiy Bin Musafır'ın Adaviler (Adaviyye) tarikatıdır. Yezidi inanç sisteminin kurucusu ve peygamberi olarak kabul edilen Şeyh Adiy (1072-1162), Müslüman inançlı bir sufi olarak kabul edilmektedir.
Betül ZENGİNOBUZ - 
03.02.2005
Nevruz Alevilerde yaygın bir şekilde kutlansa da, kutlama yapılmayan Alevi köyleri de vardır.
Bedirhan DEHMEN  - 
10.12.2004
Bu aktarım Mustafa Aksoy'un Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi'nin Şubat 1996 Sayı: 100'de basılan aynı adlı makalenin özeti niteliğindedir. Makale, 1990-95 yılları arasında Ağrı, Elazığ, Yazıhan, Adıyaman ve Siverek'in bazı köyleri ve ilçelerinde yapılan saha araştırmalarından elde edilen bilgilerden hareketle kaleme alınmıştır.
E-bülten

BGST Aylık Bülten'e abone olmak için isim ve e-posta adresinizi bırakınız.

Tomtom Mahallesi, Kaymakam Reşat Bey Sok. 9/1 Beyoğlu - İstanbul / 0212 251 19 21

iletisim@bgst.org

BGST web sitesinde yayımlanan yazılar/çeviriler BGST sitesindeki orijinal linki verilerek kaynak gösterilmek ve yazarının/çevireninin adı mutlaka belirtilmek kaydıyla, ayrıca bir izin almadan internet üzerinden elektronik ortamda kullanılabilir. Yazı ve çevirilerin basılı ortamda kullanımı için yazar/çevirenin izni gereklidir.