Ekoloji

Ekoloji Gündemi
Sayfa:
Sinan Erensü - 
09.08.2015
Bu güne kadar Karadeniz’in doğusundan batısına, Ege’den İstanbul’un gecekondu semtlerine kadar yerel mücadele hikayecilerinden hep aynı cümleyi duydum: “Bize terörist muamelesi yaptılar!” Bu cümle istisnasız her seferinde mahcup bir sakinlik içinde ifade edilen başka bir cümle ile devam etti: “Benzer muameleyi görenlerin de kim bilir ne hikayeleri, ne dertleri vardır?”
Özlem Aslan - 
01.07.2015
Barajlardan ağzı yanan Artvinliler, Cerattepe konusunda oldukça kararlıydılar. Bu sefer öyle kolay olmayacaktı. Başta Yeşil Artvin Derneği üyeleri olmak üzere Artvinliler Cerattepe ile ilgili gelişmeleri gün be gün takip ediyorlardı. Mahkeme kararlarını birbirlerine haber veriyorlar, alandaki trafiği kontrol ediyorlardı.
Naomi Klein - 
03.06.2015
İklim değişikliği hareketi daha adil bir ekonomik sisteme geçmek için kendisinin en iyi imkan olduğunu gösterebilirse, daha fazla ve iyi iş kolu yaratabilirse, daha iyi sosyal eşitlik sağlayabilirse, daha fazla ve iyi sosyal hizmetler, kamu taşımacılığı, insanların günlük hayat standardını arttıran tüm bu şeyleri sağlayabilirse, insanlar bunun için savaşmaya hazır olur.
Michael T. Klare - 
29.04.2015
Politik, ekonomik ve çevresel tahminleri alt üst edecek bir küresel enerji geçişinin başlangıcına tanık oluyoruz. Bu geçiş bir gecede olmayacak ve güçlü ve köklü fosil yakıt çıkarlarının sert direnci ile karşılaşacak. Öyle dahi olsa, hızlanmakta olduğuna dair her türlü işaret mevcut.
Ekoloji Kolektifi - 
28.03.2015
Farklı coğrafyalarda farklı şekillerde dile getirilen ve ekonomik refaha indirgenemeyecek “iyi yaşam” olgusunun bir politikalar bütünü olarak, topluma barış, eşitlik, adalet, dayanışma, karşılıklı yardımlaşma, güven, sağlık, huzur getirebileceğini ve böylelikle doğayı, şehirleri ve geleceğini yeniden kazanabileceğini düşünüyoruz.
Ali K. Saysel - 
21.03.2015
Küçülme, yalnızca Küresel Kuzey’deki aşırı kalkınmış ülkelere uygulanabilir olduğu için eleştiriliyor; fakat kuzeyde küçülme, güneyin bilinen büyüme yörüngesini takip edebilmesi için değil, farklı toplumların “iyi yaşam” olarak tanımladıkları şeye ulaşmak üzere kendi yörüngelerini takip edebilmeleri için savunuluyor.
Ekoloji Kolektifi - 
20.02.2015
Bu hafta TBMM Genel Kuruluna sunulan İç Güvenlik Paketi yasa tasarısı kamuoyunda polise tanıyacağı yeni yetkilerle, daha doğrusu kolluk yetkilerini muğlaklaştırarak toplum üzerindeki güvenlik baskısını yükselteceği için tepki uyandırıyor. Ancak Paketin sonuçları bundan ibaret olmayacak; Paket kabul edildiği takdirde, ekoloji ve kent hareketi mücadelelerini de kökünden baltalayacak.
Ali K. Saysel - 
29.12.2014
Naomi Klein, Bu Herşeyi Değiştirir’in ikinci kısmında iklim değişikline sahte çözüm arayışlarnı ele alıyor: Büyük şirketlerle birlikte fosil yakıt çıkaran çevre kuruluşları, yüksek siyaset salonlarında koşturan sivil toplum teknokratları, çevre hareketine göz kırpıp sonra yarı yolda bırakan büyük iş adamları, iş adamlarının verdiği maddi teşviklerin peşinden koşan teknik yenilikçi müteşebbisler.
18.12.2014
İklim değişikliği inkârcılarıyla takılmaya başladıktan sonra gördüm ki onlar, iklim değişikliği gerçekse mevcut ekonomik sistemin devam edemeyeceğini biliyorlar. Kolektif eylem ve kuvvetli regülasyon gerektiren iklim değişikliği gibi bir krizle karşı karşıyaysan, “piyasaları regüle etmeyelim”, “isteğim kadar kâr edeyim” gibi fikirlere sarılamazsın. Salımları o kadar derin azaltmamız gerekiyor ki, bu serbest piyasa kapitalizminin tüm büyüme modelini tehdit ediyor.
Ali K. Saysel - 
26.11.2014
Naomi Klein son kitabında iklim değişikliğinin toplumsal hareketler için birleştirici gücüne vurgu yapıyor. “Sorunlar arasındaki bağlantılar daha iyi anlaşıldığında, iklim krizinin güçlü bir kitle hareketinin temelini oluşturacağına inanıyorum.”
E-bülten

BGST Aylık Bülten'e abone olmak için isim ve e-posta adresinizi bırakınız.

Tomtom Mahallesi, Kaymakam Reşat Bey Sok. 9/1 Beyoğlu - İstanbul / 0212 251 19 21

iletisim@bgst.org

BGST web sitesinde yayımlanan yazılar/çeviriler BGST sitesindeki orijinal linki verilerek kaynak gösterilmek ve yazarının/çevireninin adı mutlaka belirtilmek kaydıyla, ayrıca bir izin almadan internet üzerinden elektronik ortamda kullanılabilir. Yazı ve çevirilerin basılı ortamda kullanımı için yazar/çevirenin izni gereklidir.