Dans

Dans / Hakkında
BGST DANS hakkında

Dans alanında yürütülen çalışmaların ve ortaya konan ürünlerin ana eksenini bölgesel-etnik-kültürel çeşitliliği gözeten çokkültürcü yaklaşım oluşturur. Ulus-devlet yapısıyla uyumlu olarak şekillenen tek tipleştirici "milli danslar" anlayışının ve 2000’li yıllarda ortaya çıkan ticari-sanatsal dans projelerinin aksine bölgesel-etnik-kültürel çeşitliliğin alan araştırmaları vasıtasıyla sahneye taşınması amaçlanır. Halk danslarının, durağan bir kültürün otantik parçası olmadığı; siyasi, ekonomik ve kültürel ortamla birlikte yeniden şekillendiği düşüncesiyle dansların geleneksel formları kadar günümüzdeki kentli versiyonlarını icra etmek de önemlidir.

Dans alanındaki çalışmaların ikinci ekseni ise, farklı sanat dallarının bir arada kullanıldığı yeni formların denenmesidir. Sahne sanatlarının kategorik ayrımlar çerçevesinde icra edilmesinin anlatım olanaklarına getirdiği kısıtlılığı aşmak hedefiyle dans-tiyatro ve müzik ilişkisine dönük deneysel sahne formları araştırma ve eğitim çalışmalarında ağırlıklı bir yer tutar.

Dans alanına yönelik pratik çalışmalara paralel olarak yürütülen okuma-araştırma-seminer çalışmalarının sonuçları, http://bgst.org/dans sayfasının yanı sıra BÜFK (Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü) ile birlikte hazırlanan Folklora Doğru: Dans Müzik Kültür dergisinde yayımlanır.
› Yazdırılabilir Versiyon
› Orijinal Versiyon: http://www.bgst.org/tr/dans-hakkinda

Paylaş:
E-bülten

BGST Aylık Bülten'e abone olmak için isim ve e-posta adresinizi bırakınız.

Tomtom Mahallesi, Kaymakam Reşat Bey Sok. 9/1 Beyoğlu - İstanbul / 0212 251 19 21

iletisim@bgst.org

BGST web sitesinde yayımlanan yazılar/çeviriler BGST sitesindeki orijinal linki verilerek kaynak gösterilmek ve yazarının/çevireninin adı mutlaka belirtilmek kaydıyla, ayrıca bir izin almadan internet üzerinden elektronik ortamda kullanılabilir. Yazı ve çevirilerin basılı ortamda kullanımı için yazar/çevirenin izni gereklidir.