Ülke

AKPli Yıllar

BGST Toplumsal Araştırmalar Birimi Temmuz 2015'den beri Yakın Türkiye Tarihi üzerine okuma-tartışma çalışmaları yapıyor. Bu çalışmanın amacı AKP iktidarları döneminde Türkiye'nin geçirdiği büyük dönüşümleri ve yarılmaları kavramaya çalışmaktır. Bu çalışma ile hem eğitim, toplumsal cinsiyet, çevre, ekonomi ve kalkınma gibi Toplumsal Araştırmalar Birimi'nin ilgi alanına giren çalışma alanlarında Türkiye'nin yakın tarihine ilişkin eleştirel bir bakış açısı geliştirip toplumsal aydınlanmaya hizmet etmeyi, hem de BGST içinde yürütülen sanatsal üretimin dayanabileceği dramaturjik bir arkaplan sunmayı hedefliyoruz.


AKP İktidarları Döneminde Eğitim

 

BGST Toplumsal Araştırmalar Birimi (TAB) olarak bir süredir Yakın Türkiye Tarihi üzerine okuma-araştırma çalışması yapıyoruz. Bu çalışma ile AKP iktidarları döneminde Türkiye’nin geçirmekte olduğu değişim ve dönüşümlere dair tartışmalar yürütülmesi hedefleniyor. AKP’nin iktidara geldiği 2002’den itibaren eğitimdeki değişim ve dönüşümleri ele alan bu yazı, TAB içinde yürütülen bu çalışmadan yola çıkarak hazırlandı. 

2002’den itibaren beş kez bakanlık koltuğundaki isimlerin değiştiği ve pek çok farklı politika ve uygulamanın kimi zaman bir arada, kimi zaman “biri olmadı hadi diğeri” denerek sık sık değiştiği, müfredattan uygulamaya, sınav sisteminden teknolojinin sisteme entegrasyonuna pek çok tartışmanın gündemden hiç düşmediği eğitim alanında son 13 yılın resmine baktığımızda neler görmekteyiz?

Eğitime dair tartışmalara bakıldığında sistemin genel olarak neoliberalleşme ve İslamileşme kıskacında ilerlediği, bununla beraber geçmişten günümüze milliyetçi ve cinsiyetçi vurgusundan pek ödün vermediği görülüyor. AKP’nin temel uygulamalarına kısaca bir göz attığımızda 2005 yılında gerçekleşen müfredat reformu, FATİH Projesi ve teknoloji entegrasyonu, standart testlerdeki reformlar, kılık kıyafet serbestisi, dershanelerin özel okullara dönüşmesi, özel okullara artan miktarlarda bütçe teşviki ve 2012’de yürürlüğe giren 4+4+4 reformu eğitim sisteminin piyasa entegrasyonu ve İslamileşmesi konusundaki tartışmaları beraberinde getirdi. Bugün gelinen noktada Türk-İslam sentezli ideolojinin devleti bu yönde dönüştürmeye başladığını ve eğitimdeki tüm bu politika ve tartışmaların bu dönüşümdeki bir tür ara rejim dönemi uygulamalarını işaret ettiğini söyleyebiliriz. Devletleşme sürecindeki Türk-İslam ideolojisinin pratikteki yansımasının en sert yaşanacağı ve en önem verilen ayağının eğitim olduğunu pekâlâ ifade etmek mümkün.

Yazının devamı için tıklayınız.
› Yazdırılabilir Versiyon
› Orijinal Versiyon: http://www.bgst.org/tr/akpli-yillar/akp-iktidarlari-doneminde-egitim

Paylaş:
E-bülten

BGST Aylık Bülten'e abone olmak için isim ve e-posta adresinizi bırakınız.

Tomtom Mahallesi, Kaymakam Reşat Bey Sok. 9/1 Beyoğlu - İstanbul / 0212 251 19 21

iletisim@bgst.org

BGST web sitesinde yayımlanan yazılar/çeviriler BGST sitesindeki orijinal linki verilerek kaynak gösterilmek ve yazarının/çevireninin adı mutlaka belirtilmek kaydıyla, ayrıca bir izin almadan internet üzerinden elektronik ortamda kullanılabilir. Yazı ve çevirilerin basılı ortamda kullanımı için yazar/çevirenin izni gereklidir.