Ülke

AKPli Yıllar

BGST Toplumsal Araştırmalar Birimi Temmuz 2015'den beri Yakın Türkiye Tarihi üzerine okuma-tartışma çalışmaları yapıyor. Bu çalışmanın amacı AKP iktidarları döneminde Türkiye'nin geçirdiği büyük dönüşümleri ve yarılmaları kavramaya çalışmaktır. Bu çalışma ile hem eğitim, toplumsal cinsiyet, çevre, ekonomi ve kalkınma gibi Toplumsal Araştırmalar Birimi'nin ilgi alanına giren çalışma alanlarında Türkiye'nin yakın tarihine ilişkin eleştirel bir bakış açısı geliştirip toplumsal aydınlanmaya hizmet etmeyi, hem de BGST içinde yürütülen sanatsal üretimin dayanabileceği dramaturjik bir arkaplan sunmayı hedefliyoruz.


AKP iktidarları döneminde cinsiyet eşitliği ve kadın hakları

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarları döneminde cinsiyet eşitliği ve kadın hakları alanlarındaki düzenlemeler her daim tartışma konusu oldu. AKP iktidarının ilk dönemlerinde (neo)liberal-muhafazakar bir çizgi izlerken 2010 sonrasındaki politikalarında aileyi merkeze alan düzenlemelere imza attı; partinin söylem ve politikalarında İslami referanslar temel belirleyen haline geldi. 2000'li yılların başlarında, Avrupa Birliği'ne uyum süreciyle birlikte Medeni Kanun'da ve Türk Ceza Kanunu'nda cinsiyet eşitliği ve kadın hakları bağlamında ilerici sayılabilecek değişiklikler yapıldı. Bu yasal değişikliklerle de uyumlu bir şekilde aynı dönemde bağımsız kadın örgütleriyle bir düzeyde ilişkiler geliştirildi. 2010 yılından itibarense cinsiyet eşitliği ve kadın hakları bağlamında geriye gidişin başladığı, bu yönde kurumsal değişikliklerin yapıldığı söylenebilir. Bağımsız kadın örgütleriyle sınırlı düzeyde kurulan ilişki, yerini hükümet çizgisinde hareket eden kadın kurumlarıyla kurulan ilişkilere bıraktı. Toplumun İslamcılaştırması cinsiyet politikaları üzerinden de yürütülmeye başlandı. Temmuz 2016'dan itibaren Türkiye'nin OHAL'le yönetilmeye başlanmasıyla birlikte bu politikalar çok daha hızlı ve sert bir şekilde yürütülmeye devam ediliyor. Aşağıdaki sorular aracılığıyla AKP hükümetlerinin özellikle son 2010 sonrasında izlediği cinsiyet politikaları çok genel hatlarıyla tasvir edilmeye çalışılacaktır.

Yazının devamı için tıklayınız.
› Yazdırılabilir Versiyon
› Orijinal Versiyon: http://www.bgst.org/tr/akpli-yillar/akp-iktidarlari-doneminde-cinsiyet-esitligi-ve-kadin-haklari

Paylaş:
E-bülten

BGST Aylık Bülten'e abone olmak için isim ve e-posta adresinizi bırakınız.

Tomtom Mahallesi, Kaymakam Reşat Bey Sok. 9/1 Beyoğlu - İstanbul / 0212 251 19 21

iletisim@bgst.org

BGST web sitesinde yayımlanan yazılar/çeviriler BGST sitesindeki orijinal linki verilerek kaynak gösterilmek ve yazarının/çevireninin adı mutlaka belirtilmek kaydıyla, ayrıca bir izin almadan internet üzerinden elektronik ortamda kullanılabilir. Yazı ve çevirilerin basılı ortamda kullanımı için yazar/çevirenin izni gereklidir.