Ülke

AKPli Yıllar

BGST Toplumsal Araştırmalar Birimi Temmuz 2015'den beri Yakın Türkiye Tarihi üzerine okuma-tartışma çalışmaları yapıyor. Bu çalışmanın amacı AKP iktidarları döneminde Türkiye'nin geçirdiği büyük dönüşümleri ve yarılmaları kavramaya çalışmaktır. Bu çalışma ile hem eğitim, toplumsal cinsiyet, çevre, ekonomi ve kalkınma gibi Toplumsal Araştırmalar Birimi'nin ilgi alanına giren çalışma alanlarında Türkiye'nin yakın tarihine ilişkin eleştirel bir bakış açısı geliştirip toplumsal aydınlanmaya hizmet etmeyi, hem de BGST içinde yürütülen sanatsal üretimin dayanabileceği dramaturjik bir arkaplan sunmayı hedefliyoruz.


BGST Toplumsal Araştırmalar Birimi - 
08.03.2018
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarları döneminde cinsiyet eşitliği ve kadın hakları alanlarındaki düzenlemeler her daim tartışma konusu oldu. AKP iktidarının ilk dönemlerinde (neo)liberal-muhafazakar bir çizgi izlerken 2010 sonrasındaki politikalarında aileyi merkeze alan düzenlemelere imza attı; partinin söylem ve politikalarında İslami referanslar temel belirleyen haline geldi.
Taner Koçak, Necdet Hasgül - 
23.09.2016
Bu bölümde 17-25 Aralık operasyonları (2013) sonrası bir yandan Cemaat’in iktidardan tasfiyesini, diğer yandan da ordunun güç kazandığı yeni bir koalisyon eşliğinde, Türk-İslam faşizmi adını vereceğimiz yeni ve çok daha otoriter bir rejim inşa sürecini anlatmaya çalışacağız. “Çözüm süreci” ve “masanın devrilerek” Kürt savaşının yeniden (bu kez çok daha sert bir anlayışla) başlatılması, sözü edilen otoriterleşmede başat bir etkendir...
Nuri Ersoy - 
31.07.2016
Bu yazıda 15 Temmuz darbesi ile ortaya çıkan yeni güç dengesini, Türkiye’nin son on yılı içinde meydana gelen gelişmeler bağlamında ele alarak bazı sorular üzerinden tartışmaya çalışacağız. Türkiye siyasetinin son on yılına damgasını vuran darbe ve karşı darbeler sarmalı esas itibariyle Türkiye’nin aşamadığı kırmızıçizgilerinin, özellikle de Kürt sorununu barışçıl yöntemlerle çözme konusundaki basiretsizliğinin ürettiği militarist ve istikrarsız siyaset ortamından kaynaklandığını söyleyeceğiz.
Nuri Ersoy - 
11.04.2016
2011-2014 yılları arası, yeni vesayet rejiminin ortaklarından AKP ve Cemaat arasında baş gösteren güç mücadelelerine tanık olduk. Bu mücadeleler, bir iktidar odağı olarak Cemaat’in tasfiyesiyle sonuçlandı, ancak aynı zamanda ortaya dökülen kirli ilişkiler, yeni vesayet rejiminin klientalist, kleptokratik ve baskıcı karakterini de gözler önüne serdi.
Taylan Tosun - 
29.02.2016
Biz bu yazıda 2007-2010 döneminde askeri vesayetin göreli olarak geriletilmesinden doğan boşluğun yine otoriter, alabildiğine anti-demokratik, kişi hak ve özgürlüklerini hiçe sayan ve her türlü toplumsal muhalefeti bastırmak üzere kurgulanmış “yeni bir vesayet” rejimi tarafından doldurulduğunu öne süreceğiz.
Ayça Günaydın - 
27.01.2016
BGST Toplumsal Araştırmalar Birimi (TAB) olarak bir süredir Yakın Türkiye Tarihi üzerine okuma-araştırma çalışması yapıyoruz. Bu çalışma ile AKP iktidarları döneminde Türkiye’nin geçirmekte olduğu değişim ve dönüşümlere dair tartışmalar yürütülmesi hedefleniyor. AKP’nin iktidara geldiği 2002’den itibaren eğitimdeki değişim ve dönüşümleri ele alan bu yazı, TAB içinde yürütülen bu çalışmadan yola çıkarak hazırlandı.
Nuri Ersoy, Necdet Hasgül - 
27.01.2016
Bu yazı, BGST Toplumsal Araştırmalar Birimi'nin yürütmekte olduğu Yakın Türkiye Tarihi kapsamında yapılan okuma çalışmaları ve tartışma toplantıları sonucunda Türkiye'nin dış politikasının AKP'li yıllarda nasıl biçimlendiği, hangi kırılma noktalarından geçtiği ve nasıl bir açmazın içine girdiği anlamaya ve anlatmaya çalışılıyor. Yazının ilk versiyonu 10 Ekim 2015'de sitede yayınlanmıştı. Bu versiyonda 2015 sonunda meydana gelen gelişmeleri de yorumlamaya çalıştık. Bunun yanı sıra ilk versiyona yöneltilen eleştiriler doğrultusunda bazı noktaları inceltmeye çalıştık.
BGST Toplumsal Araştırmalar Birimi - 
04.08.2015
TSK, Kandil, Rojava ve IŞİD mevzilerini bombaladı ve KCK, IŞİD ve DHKP-C’ye yönelik bir tutuklama furyası başladı. Bu gelişmeler, aslında Türkiye'nin Kürtlere karşı yeni bir savaş açtığının habercisi idi. Bu yazıda gelişmeler ile ilgili bir dizi soruya yanıt aramaya çalışacağız. Bu soruların olası cevapları önümüzdeki döneme ışık tutacaktır.
E-bülten

BGST Aylık Bülten'e abone olmak için isim ve e-posta adresinizi bırakınız.

Tomtom Mahallesi, Kaymakam Reşat Bey Sok. 9/1 Beyoğlu - İstanbul / 0212 251 19 21

iletisim@bgst.org

BGST web sitesinde yayımlanan yazılar/çeviriler BGST sitesindeki orijinal linki verilerek kaynak gösterilmek ve yazarının/çevireninin adı mutlaka belirtilmek kaydıyla, ayrıca bir izin almadan internet üzerinden elektronik ortamda kullanılabilir. Yazı ve çevirilerin basılı ortamda kullanımı için yazar/çevirenin izni gereklidir.